ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อเมริกากลาง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อเมริกากลาง-, *อเมริกากลาง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Americaอเมริกากลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a very bad business in Central America.นี่คือธุรกิจที่ไม่ดีมาก ในอเมริกากลาง ที่เลวร้ายมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
This was more like Central America.ของฉันทำเรื่องอเมริกากลางน่ะ Rushmore (1998)
Oh, Central America and whatnot. Hmm.อ๋อ เป็นอเมริกากลางน่ะเอง Rushmore (1998)
All the passports belong to women, all in their 20s, all from Central and South America.พาสปอร์ตทั้งหมด 20 เล่มเป็นของผู้หญิง ทั้งหมดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ Won't Get Fueled Again (2008)
Sofia's making arrangements in Central America.โซเฟียเตรียมที่ทางให้เราแล้วที่อเมริกากลาง Prison Break: The Final Break (2009)
From central and south americaมาจากอเมริกากลางและทางใต้ Slack Tide (2009)
Three shifts on the Central American watch desk.คอยเฝ้าระวังอเมริกากลาง3ชิพติด Half a World Away (2011)
Megan Wilkins is one of our top covert operatives in Central America.เมแกน วิลคิ้น เป็นสายลับระดับสูงของเรา ในอเมริกากลาง Welcome to the Occupation (2011)
I'm going to Central America to meet an old friend.ฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าใน อเมริกากลาง Nature of the Beast (2011)
Central America.อเมริกากลาง Nature of the Beast (2011)
Countries of Central America.ประเทศอเมริกากลาง Goodbye (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
iguana(อิกกวา'นะ) n. แย้จำพวกหนึ่ง พบในแถวอเมริกากลาง มีความยาวเต็มที่กว่า 5 ฟุต
latin american. ทวีปอเมริกากลางหรือลาตินอเมริกาเป็นบริเวณที่ใช้ภาษาRomance (ดู) ., See also: Latin-American n.,adj Latin American n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top