Search result for

อีก๋า

(3 entries)
(1.1916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีก๋า-, *อีก๋า*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อีก๋า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อีก๋า*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อีก๋าดู หมอช้างเหยียบ.
หมอช้างเหยียบน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Pristolepis fasciata (Bleeker) ในวงศ์ Pristolepidae พบทั่วไป รูปร่างคล้ายปลาหมอ หรือ ปลาเสือ แต่แบนข้างและกว้างกว่า ข้างตัวมีลายคลํ้าหลายลายพาดขวาง ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร, ช้างเหยียบ หมอโค้ว กระตรับ ตะกรับ หน้านวล ก๋า หรือ อีก๋า ก็เรียก.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

อีก๋า

 


  

  อีก๋า
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top