ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อำนาจมืด

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อำนาจมืด-, *อำนาจมืด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำนาจมืดน. อิทธิพลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบเป็นต้น ที่บังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could feel the dark forces stirring.ข้ารู้สึกว่าอำนาจมืดกำลังปลุกเร้า Anastasia (1997)
If only I hadn't lost the gift from the dark forces.ถ้าเพียงข้าไม่เสียของขวัญ จากอำนาจมืดไป Anastasia (1997)
One by one, falling into darkness.ตกอยู่อำนาจมืดทีล่ะราย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Taken by the Dark Powers tortured and mutilated.แต่ลุ่มหลงในอำนาจมืด .... ถูกทำให้ทรมานและพิกลพิการ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?ถ้าตำรวจใช้อำนาจมืดไม่เป็น Around the World in 80 Days (2004)
A dark force from krypton has been awakened, Kal-El, and its sights are set on earth.อำนาจมืดจากคริปตันได้ตื่นขึ้นมาแล้ว คาล-เอล และมันหมายตาโลก Arrival (2005)
There are dark forces that threaten this kingdom.เมื่ออาณาจักรถูกคุกคามโดยอำนาจมืด The Mark of Nimueh (2008)
Usually the person standing inside the circle is safe from the dark forces.โดยปกติแล้วคนที่ยืนอยู่ ในวงกลมนั่นจะปลอดภัย จากอำนาจมืด The Witch in the Wardrobe (2010)
We must stand firm against the dark forces of magic and ensure that they never penetrate our walls again.เราต้องยืนหยัดต่อต้านอำนาจมืดของเวทมนตร์ และแน่ใจว่าพวกมันจะไม่บุกผ่านกำแพงเรามาอีก The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
That evil force is pulling you that you can't escape. That's just out of your control.อำนาจมืดกำลังผลักดันเธอไม่ให้หนีได้ มันเหนือการควบคุมของเธอ Black Swan (2010)
There has been talk of... dark forces.ก็มีลือกันเรื่องพลังอย่างอื่น อำนาจมืด The Old Gods and the New (2012)
Like what? Dark forces?เหมือนอะไรล่ะ อำนาจมืดเหรอ The Return (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top