ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อันตรภาค

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันตรภาค-, *อันตรภาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันตรภาค[N] interval, Syn. ช่วงคะแนน, Thai definition: ช่วงคะแนน หรือขอบเขตของคะแนนในขั้นหนึ่งๆ ในตารางแจกแจงความถี่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันตรภาค(-พาก) น. ช่วงคะแนนหรือขอบเขตของคะแนนเป็นต้นในขั้นหนึ่ง ๆ ในตารางแจกแจงความถี่ เช่น อันตรภาคของคะแนนตั้งแต่ ๘๖-๑๐๐ เป็นอันดับ ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
class intervalอันตรภาคชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
class intervalอันตรภาคชั้น, ช่วงของค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลสถิติในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิด, อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval   
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk chan) EN: class interval   
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top