ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สถานภาพสมรส

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถานภาพสมรส-, *สถานภาพสมรส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพสมรส[N] marriage status, Example: ขณะที่เขาอยู่ในสถานภาพสมรส เขาควรต้องให้เกียรติภรรยาเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal statusสถานภาพสมรส [ดู marital status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานภาพสมรส[n. exp.] (sathānnaphāp somrot) EN: marriage status   

German-Thai: Longdo Dictionary
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig,

French-Thai: Longdo Dictionary
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top