ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปสมบัติ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปสมบัติ-, *รูปสมบัติ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา รูปสมบัติ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *รูปสมบัติ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสมบัติ[N] beauty, See also: good looks, physical beauty, Syn. รูปงาม, Thai definition: รูปงาม (มักใช้แก่ผู้หญิง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปสมบัติ(รูบปะสมบัด, รูบสมบัด) น. รูปงาม เช่น เขามีทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และทรัพย์สมบัติ.
ด้อยก. ตํ่ากว่าโดยคุณสมบัติ รูปสมบัติ หรือตำแหน่งหน้าที่ เป็นต้น, (โบ) อาการที่ท้ายเรือหรือท้ายรถตํ่าลง เรียกว่า ท้ายด้อย, ลักษณะที่ส่วนท้ายของสัตว์มีช้างเป็นต้นลาดตํ่าลง.
สาวน้อยร้อยชั่งน. หญิงที่มีค่าตัวสูง มีคุณสมบัติและรูปสมบัติเป็นที่ยกย่อง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top