ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยันต์

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยันต์-, *ยันต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยันต์[N] mystic symbol, See also: magic design, magic letter, Example: แผ่นทองเหลืองเล็กๆ ถูกดึงออกจากปากกลองเป็นยันต์, Thai definition: รูปต่างๆ เขียนลงบนแผ่นโลหะหรือผ้า เป็นต้น และลงอักขระหรือเลข เสกเป่าด้วยคาถาอาคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยันต์น. ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้า ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์, เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้น ว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์, เรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้น ว่า ลงเลข ลงยันต์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind.ห้ามดื่ม ห้ามเล่นยา ห้ามจูบ ห้ามสัก ห้ามเจาะ ห้ามทำบูชายันต์สัตว์ 10 Things I Hate About You (1999)
By sacrificing my life,โดยบูชายันต์ชีวิตของชั้น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Have him carry this.ให้เขาเก็บยันต์นี้ไว้ 200 Pounds Beauty (2006)
A very lucky charm indeed. Protection.เครื่องรางนำโชคมหาเฮงเลยด้วย มันเป็นยันต์ป้องกัน Stardust (2007)
In fact, the exact same thing that would've prevented me from doing this.ยันต์ที่จะกันข้าไม่ให้ข้าทำแบบนี้ได้ไงล่ะ Stardust (2007)
I could be wrong, but I believe Odysseus is told that in order to continue on his path, to pass Scylla, it'll require the sacrifice of six of his men.การจะผ่าน scylla ต้องนำคน 6 คนมาบูชายันต์ Breaking and Entering (2008)
And he chooses to make the sacrifice.และเขาก็เลือกการบูชายันต์ Breaking and Entering (2008)
Okay, that quote your father held onto- in "The Odyssey", Scylla is a six-headed monster that requires a sacrifice of six soldiers in order to pass.โอเค ที่พ่อคุณเขียนไว้ ใน the odyssey scylla คือปีศาจที่มีหกหัว ต้องใช้การบูชายันต์ด้วยทหารหกคน จึงจะผ่านได้ Breaking and Entering (2008)
Yeah, it's ruins, I think. A Mayan temple.ใช่ๆมันเป็นซากปรักหักพังที่ต้องคำสาบ ผมคิดว่ามันเป็นวิหารของพวกมายันต์ The Ruins (2008)
Ancient Mayan temple off the beaten path?วิหารมายันต์เก่าแก่ สู้เส้นทางที่รกร้างว่างเปล่า The Ruins (2008)
A Mayan village.หมู่บ้านชาวมายันต์ The Ruins (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยันต์[n.] (yan) EN: cabalistic writing   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
talisman(แทล'ลิสเมิน) n. เครื่องลาง,ผ้ายันต์,ยันต์., See also: talismanicadj. talismanical adj. pl. talismans, Syn. amulet,charm,fetish

English-Thai: Nontri Dictionary
talisman(n) เครื่องราง,ยันต์,ของขลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top