Search result for

ฟิต

(6 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟิต-, *ฟิต*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟิตว. คับจนรัดรูป เช่น เสื้อฟิต กางเกงฟิต
ฟิตแข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, เช่น ร่างกายกำลังฟิต. (อ. fit). ก. ฝึกซ้อม เช่น ฟิตเต็มที่.
ฟิตเครื่องก. ปรับเครื่องยนต์ให้กระชับหรืออยู่ในสภาพปรกติ, เรียกช่างแก้เครื่องยนต์ว่า ช่างฟิต.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิต[X] (fit) EN: fit   
ฟิตเนส[n.] (fitnes) EN: fitness   

English-Thai: Nontri Dictionary
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ

Are you satisfied with the result?

Go to Top