ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟาดหัว

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟาดหัว-, *ฟาดหัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟาดหัว[V] bribe, See also: buy over, buy off, Example: ทางการไม่มีวันจะเอาเขาไปเป็นทหารได้ เพราะแม่เขาเอาเงินฟาดหัวไปแล้วหมื่นห้า, Thai definition: ให้สินบนหรือติดสินบนเพื่อจูงใจใหผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำ, Notes: (ปาก)
ฟาดหัว[V] give with insulting intention, Example: เธอก็ฟาดหัวมันไปสักพัน มันจะได้ไม่ต้องมาตอแยกับเธอและลูกๆ ของเธออีก, Thai definition: ให้เพื่อตัดความรำคาญ, ให้เพราะดูถูก, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟาดหัวก. ให้เพื่อตัดความรำคาญเป็นต้น, ให้เพราะดูถูก, เช่น เอาเงินฟาดหัวไป.
ฟาดหัวฟาดหางก. อาละวาด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because any one of them, if he asked them to, would take a bat to your head.เพราะหนึ่งในนั้นพร้อมที่จะเอา ไม้เบสบอลฟาดหัวนายถ้าเขาบอกให้ทำ Good Will Hunting (1997)
I would have clocked that white boy.ไม่งั้นฉันคงฟาดหัว ไอ้ขาวนั้น American History X (1998)
The man I married would never think he could fix a problem just by spending money!ผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วย ไม่มีทางแก้ปัญหา โดยวิธึใช้เงินฟาดหัวไปเรื่อย Death Has a Shadow (1999)
Did they call Adam or did they question him for two hours?เคทเกือบจะเอาเตารีดฟาดหัวฉันแล้วละ Valentine (2001)
Beat the shit out of him!ฟาดหัวมันซักทีสิวะ! Kung Fu Hustle (2004)
You want me to hit him or beat the shit out of him?ท่านต้องการให้ข้าตีหัวมัน เหรอจะให้ข้าฟาดหัวมันล่ะครับ? Kung Fu Hustle (2004)
I Maced that detective.ฉันฟาดหัวเจ้าหน้าที่นั่น. V for Vendetta (2005)
Still have the scar.ที่คุณเอาตะเกียงฟาดหัวผม Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I thought... I thought you said she threw it at your head.ไหนว่าฟาดหัว Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Why don't you just club her over the head and drag her out by her foot?เอากระบองฟาดหัวเธอเลยดีมั้ย Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
You first. I'll wrap this right around your head.หรือแกดี ฉันจะฟาดหัวแกแน่ Fire/Water (2007)
Turns out he could use some cash.แล้วดูเหมือนจะเอาเงินฟาดหัวเขาได้ Good Fences (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off   
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top