ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดดูก่อน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดดูก่อน-, *คิดดูก่อน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll think about it.ขอคิดดูก่อน Goodfellas (1990)
I'll think about it. But it'll cost you, Hill.ฉันขอคิดดูก่อน แต่ฉันจะคิดบัญชีกับนาย ฮิล Goodfellas (1990)
I got to think about that. We was gonna do it by ourselves.ฉันต้องขอคิดดูก่อน เรามักจะทำด้วยตัวของเราเอง Of Mice and Men (1992)
Well, let me think about it.ขอคิดดูก่อนนะ Of Mice and Men (1992)
I'll think about it.แล้วจะคิดดูก่อน 10 Things I Hate About You (1999)
I need some time to think about itฉันต้องขอคิดดูก่อน Failan (2001)
Let me think about it.ขอผมคิดดูก่อนแล้วกัน Hothead (2001)
Yeah. Just give me some time to think about it.ใช่ แต่ขอฉันคิดดูก่อนนะ X-Ray (2001)
I'd have to think about that.ขอผมคิดดูก่อน A Cinderella Story (2004)
Let us think about itขอเวลาเราคิดดูก่อนนะ Spygirl (2004)
Give it some thoughtเก็บไปคิดดูก่อน Full House (2004)
I should think about it firstฉันต้องคิดดูก่อน Full House (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดดูก่อน[xp] (khīt dū køn) FR: réfléchissons-y d'abord

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
คิดดูก่อนคิดดูก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top