ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครบรอบวันตาย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครบรอบวันตาย-, *ครบรอบวันตาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today's a memorial day for her mom.วันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของแม่เธอ Voice (2005)
Donnie Fenrs widow. Anniversary of his death.ภรรยาหม้ายของดอนนี่ เฟน เป็นวันครบรอบวันตายของเขา Shooter (2007)
It's the anniversary of my son's death.มันเป็นวันครบรอบวันตายลูกชายฉัน Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Today's the anniversary of his death.วันนี้ครบรอบวันตายเขา Desert Cantos (2009)
So much for the day of the dead.หลายอย่างประดังประเดในวันครบรอบวันตายเลยนะ The Debarted (2009)
You said there was a death anniversary service in your husband's family. Why worry about me?เธอบอกว่ามีงานครบรอบวันตายในครอบครัวสามีเธอนี่ \ ทำไมต้องห่วงฉันด้วยล่ะ Personal Taste (2010)
Anniversary of his death comes every year, and I can't breathe.พอถึงวันครบรอบวันตายเขา... ทุกปี ฉันหายใจไม่ออก The Help (2011)
It's the day Ra-im's father died.นั่นคือวันครบรอบวันตายของพ่อเธอเอง Episode #1.15 (2011)
There's no way Ra-im would forget the day her father's died.กิล ราอิม ไม่เคยลืมวันครบรอบวันตายของพ่อเธอเอง Episode #1.15 (2011)
Ra-im's father died 13 years ago, on Dec. 5th, lunar calendar.วันที่ 5 ธันวา เป็นวันครบรอบวันตายของพ่อราอึม ซึ่งท่านตามเมื่อ 13 ปีที่แล้ว Episode #1.16 (2011)
She's always sad this time of the year.เธอถึงไม่ค่อยสบอารมณ์ในวันครบรอบวันตายพ่อเธอ Episode #1.17 (2011)
Labor Day is the anniversary of Alison's death.ฉันจะลืมได้ยังไง? วันแรงงานเป็นวันครบรอบวันตายของอลิสัน It Happened 'That Night' (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบรอบวันตาย[n. exp.] (khrop røp wan tāi) EN: anniversary of sb's death   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top