ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การขนส่งทางทะเล

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขนส่งทางทะเล-, *การขนส่งทางทะเล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การขนส่งทางทะเล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การขนส่งทางทะเล*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การพาณิชยนาวีน. การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ กิจการท่าเรือ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจการดังกล่าว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seafaring[ADJ] เกี่ยวกับการเดินเรือทะเล, See also: เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล, เกี่ยวกับการเดินทางในทะเล, Syn. naval, nautical, maritime, ocean-going

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top