longdodict-blog
 
 

สแลง โดย PPP PaPaPong

Submitted by attaphongset@gm... on Mon, 2019-01-21 10:49

"ไรแว๊ ช่างน่ามคาน อัลไลกัน หยั่มมา ลำไย บ่องตง" อะไรกันครับนี่

 

คำสแลง ศัพท์เฉพาะ หรือตัวย่อต่างๆ ที่ได้ยินหรือได้เห็นใช้กัน ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกไซเบอร์ สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการสนทนา เนื่องจากเขียนสั้นดี ประหยัดเวลาในการพิมพ์

 

ซึ่งจริงๆ แล้ว คำสแลงเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาของสมองซีกขวาในเรี่องของจินตนาการ รวมถึงทำให้เรารู้ว่าภาษาของเรานั้น มีความเคลื่อนไหว ไม่ตาย และอีกทั้งยังเป็นเหมือนวิธีการแสดงออกถึงตัวตนให้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่เพื่อนๆ ของวัยรุ่น เราเป็นผู้ใหญ่ เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรียนรู้เอาไว้ได้ไม่เสียหลาย สนุกดี ให้ทันโลก ประดับสมอง และยังทำให้เรารู้เท่าทันลูกๆ เพราะคำบางคำที่เด็กๆ ใช้กันอยู่อาจเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นถึงพฤติกรรมบางอย่างที่พวกเขาอาจกำลังแอบทำ หรือกำลังจะลงมือทำอยู่ก็เป็นได้

 

อย่างไรก็ตาม การใช้สแลงก็ควรเป็นไปอย่างมีกาลเทศะ คือเมื่ออยู่ในสังคมออนไลน์ หรือกลุ่มเพื่อน ก็ใช้ไป แต่เวลาทางการก็ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการจะดีกว่านะครับ บ่องตง :)

ในส่วนคำสแลงในภาษาไทยที่เราเห็นใช้กัน มีอยู่มากมาย เนื้อเพลงหรือไรม์ (Rhyme) ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของ 50 ศัพท์สแลง ที่ได้ถูกรวบรวม มาในรูปแบบของบทเพลงแร็ปให้ เราได้อัปเดทกัน เรามาร้องตามกันนะครับ

 

เพลงแร็ป "สแลง" โดย PPP PaPaPong https://youtu.be/Y_C5_7FEO9c
(มีทั้งหมด 50 คำในเพลง)

 

 

1) ภาษามีการเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นสแลง ตามยุคสมัย

 

2) สิ่งแวดล้อม อายุและเพศ ภาษาถิ่น ภาษาเทศ ล้วนแล้วเป็นปัจจัย

 

 

3) ฟังแล้วอาจจะ "หัวร้อน" ใจเย็นไว้ก่อน ทำความเข้าใจ
=> หัวร้อน (อารมณ์ร้อน)