ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeopardized

JH EH1 P ER0 D AY2 Z D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeopardized-, *jeopardized*, jeopardiz, jeopardize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because it was a stupid rookie move, and you could've jeopardized my investigation.เพราะว่ามันเป็นการทำที่โง่ของพวกมือใหม่ และคุณทำให้การสืบสวนของฉันเป็นอันตราย Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Clearly her feelings have jeopardized your missions.เห็นได้ชัดว่าความรู้สึกของเธอ ทำให้ภารกิจเรามีอันตราย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You jeopardized your location and your mission, Holy Amo.แกเปิดเผยสถานที่และภารกิจ Brothers (2009)
Do you realize that you jeopardized the entire company?นายรู้รึเปล่าว่านายทำให้ ทั้งบริษัทเสียหาย The Social Network (2010)
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย Shrek Forever After (2010)
You jeopardized my life as well as your own.คุณเป็นภัยต่อชีวิตของผม เช่นเดียวกับชีวิตของคุณเอง Trou Normand (2013)
Your actions may have jeopardized the new peace plan.การกระทำของคุณอาจ ทำให้แผนสงบสุขพัง Confaegion (2013)
You jeopardized everything!นำพาเอาทุกอย่างไปเสี่ยง Ant-Man (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEOPARDIZED JH EH1 P ER0 D AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeopardized (v) ʤˈɛpədaɪzd (jh e1 p @ d ai z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vernässungsgefährdet {adj}jeopardized by excessive soil wetness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jeopardize \jeop"ard*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Jeopardized}; p.
   pr. & vb. n. {Jeopardizing}.]
   To expose to loss or injury; to risk.
 
   Syn: jeopard.
     [1913 Webster]
 
        That he should jeopardize his willful head
        Only for spite at me.        --H. Taylor.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top