toe แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


125 ผลลัพธ์ สำหรับ toe  T OW1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -toe-, *toe*
Possible hiragana form: とえ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
toe(n) นิ้วเท้า (ของคนและสัตว์), See also: ปลายเท้า, หัวแม่เท้า
toe(n) ส่วนหน้าของเท้าสัตว์
toe(n) ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า
toe(n) ปลายของไม้ตีกอล์ฟ
toe(n) ส่วนที่คล้ายนิ้วเท้า
toe(vi) ยืนหรือเดินด้วยปลายเท้า
toe(vt) แตะด้วยปลายเท้า, See also: แตะนิ้วเท้าลงบน
toe(vt) ตีด้วยด้านหน้าของปลายไม้กอล์ฟ
toenail(n) เล็บเท้า
toe dance(vi) ระบำปลายเท้า

Hope Dictionary
toe(โท) n. นิ้วเท้า, ปลายเท้า, หัวแม่เท้า, ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า, ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ, เชิงเนิน, ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า, แตะด้วยปลายเท้า, เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า, แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
toenail(โท'เนล) n. เล็บเท้า, ตะปูที่ตอกเอียง. vt. ตอกตะปูเอียงให้ยึดติด
autoecism(ออที'ลิสซึม) n. ภาวะวงจรชีวิตทั้งหมดของเชื้อราที่เป็นปรสิต., Syn. autecism -autoecious adj.
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด
great toeหัวนิ้วแม่เท้า, Syn. big toe
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
magnetoelectricity(แมกนิโทอีเลคทริส'ซิที) n. แม่เหล็กไฟฟ้า
meat and potatoesn. ส่วนที่สำคัญหรือสำคัญที่สุด

Nontri Dictionary
toe(n) นิ้วเท้า, ปลายเท้า, กีบม้า, หัวรองเท้า, ปลายไม้ตีกอล์ฟ
mistletoe(n ต้นกาฝาก )
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptoe(vi) เขย่งเท้า, เดินย่อง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toeขอบแนวเชื่อม, ขอบรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
toe contact; short toe contactสัมผัสปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-inโทอิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-outโทเอาต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-out on turnsโทเอาต์ขณะเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toenailเล็บเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
toe draintoe drain, ทางระบายน้ำใต้ดินท้ายเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
toe protectiontoe protection, การป้องกันตีนลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
toe walltoe wall, กำแพงตีนลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your breasts smell like toe jam. What? ทรงมีกลิ่นหน้าอกเหมือนเล็บขบมากเลย ว่าไง Mannequin: On the Move (1991)
Dead man's toe Add a dead man's toe นิ้วเท้าคนตาย เพิ่มนิ้วเท้าคนตาย Hocus Pocus (1993)
Dead man's toe Dead man's t... นิ้วเท้าคนตาย นิ้วเท้าคนตา... . Hocus Pocus (1993)
I mean, that guy with the toe thing? Who's he sleeping with? อย่างน้อยหมอนั้นที่เจ็บนิ้วเท้า เขานอนกับใครเหรอ The One with George Stephanopoulos (1994)
- Hey, hey, hey! - Put that fucking gun down before you take a fucking toe hit. วางปืนก่อนที่แกจะยิงขมองเขา Nothing to Lose (1997)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good. คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
It took him three days to go toes up, old Danny 3 วันเต็ม กว่าแดนนี่จะไปสู่สุคติ The Legend of 1900 (1998)
He's broken his toe three times on account of it. ขนาดหัวแม่เท้าหักตั้ง 3 ครั้ง 3 ครา The Legend of Bagger Vance (2000)
If I don't get your money in time, my toes are sick, too ถ้าเธอไม่ส่งเงินให้ฉันตามกำหนด ฉันก็แย่นะสิ Failan (2001)
You cut my toes all up. เธอตัดเล็บหัวแม่เท้าชั้นเกลี้ยงเลย Ken Park (2002)
Why weren't you in the pros making stacks of cash and getting your toes licked by beautiful women? ทำไมคุณไม่เล่นเป็นอาชีพไปเลย ได้ทั้งเงินทั้งสาว Signs (2002)
If you put another toe out of line we'll bring you straight home! ถ้าขืนแกยื่นนิ้วเท้า ล้ำเส้นอีกนิ้วเดียว เราจะเอาตัวแกกลับบ้าน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toeAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
toeAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
toeAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
toeA strict father makes his children toe the line by thorough training.
toeEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.
toe"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
toeHe fell into the cesspool and got covered from head to toe.
toeHis shoes were so old that his toes were sticking out of them.
toeI can dance on my toes.
toeI can easily touch my toes.
toeI have a pain in my little toe.
toeI think it's a good thing because it keep us on our toes.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รองเท้าคีบ(n) toe post sandal
เขย่ง(v) tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai Definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
เล็บเท้า(n) toenail, Example: เธอไปให้ช่างเสริมสวยทำเล็บเท้าให้ทุกวันหยุด, Count Unit: เล็บ, Thai Definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วเท้า

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หัวแม่เท้า[hūamaēthāo] (n) EN: big toe  FR: gros orteil [ m ]
หัวแม่ตีน[hūamaētīn] (n) EN: big toe  FR: gros orteil [ m ]
เขย่ง[khayeng] (v) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)  FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[khayengkengkøi] (v) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe
เขตคลองเตย[Khēt Khløng Toēi] (n, prop) EN: Khlong Toei district
คลองเตย[Khløng Toēi] (n, prop) EN: khlong Thoei ; Khlong Toei  FR: klong Thoei
กระดูกนิ้วเท้า[kradūk niū thāo] (n) EN: phalange (of the toe) ; phalanx  FR: phalange (de l'orteil) [ f ]
เล็บ[lep] (n) EN: fingernail ; nail ; toenail  FR: ongle [ m ]
เล็บเท้า[lep thāo] (n) EN: toenail  FR: ongle de l'orteil [ m ]
มันฝรั่งทอด[man farang thøt] (n, exp) EN: French fries ; fried potatoes  FR: frite [ f ] ; chips [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
TOE T OW1
TOES T OW1 Z
TOED T OW1 D
TOEWS T AA1 UW0 Z
TOEING T OW1 IH0 NG
TOELLE T OW1 L
TOEHOLD T OW1 HH OW2 L D
TOENJES T OW1 N JH IH0 Z
TOEPFER T OW1 P F ER0
TOENAIL T OW1 N EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
toe (v) tˈou (t ou1)
toed (v) tˈoud (t ou1 d)
toes (v) tˈouz (t ou1 z)
toecap (n) tˈoukæp (t ou1 k a p)
toeing (v) tˈouɪŋ (t ou1 i ng)
toecaps (n) tˈoukæps (t ou1 k a p s)
toehold (n) tˈouhould (t ou1 h ou l d)
toenail (n) tˈounɛɪl (t ou1 n ei l)
toeholds (n) tˈouhouldz (t ou1 h ou l d z)
toenails (n) tˈounɛɪlz (t ou1 n ei l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] toe #15,775 [Add to Longdo]
脚趾[jiǎo zhǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄓˇ, / ] toe #17,063 [Add to Longdo]
托福[tuō fú, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, ] TOEFL; Test of English as a Foreign Language #27,011 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fußreling { f } [ naut. ]toe rail [Add to Longdo]
Nachspur { f } (beim Auto)toe out [Add to Longdo]
Pedalhaken { m }toe clip [Add to Longdo]
Spitzenschuh { m }toe shoe [Add to Longdo]
Vorspur { f } (beim Auto)toe in [Add to Longdo]
Zehe { f }; Zeh { m } [ anat. ] | Zehen { pl }toe | toes [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P) #1,465 [Add to Longdo]
[ゆび(P);および;おゆび, yubi (P); oyobi ; oyubi] (n) finger; toe; digit; (P) #4,566 [Add to Longdo]
都営[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) #7,110 [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) #7,538 [Add to Longdo]
トー[to-] (n) toe; (P) #8,970 [Add to Longdo]
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P) #11,907 [Add to Longdo]
トウ[tou] (n) toe; (P) #15,734 [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
墜死[ついし, tsuishi] toedlicher_Absturz [Add to Longdo]
殺す[ころす, korosu] toeten, morden, ermorden [Add to Longdo]
窯元[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
致命傷[ちめいしょう, chimeishou] toedliche_Wunde, toedliche_Verletzung [Add to Longdo]
[とう, tou] TOEPFERWARE, PORZELLAN [Add to Longdo]
陶工[とうこう, toukou] Toepfer [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0467 seconds, cache age: 2.262 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม