Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ simulate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ simulate  S IH1 M Y AH0 L AH0 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -simulate-, *simulate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
simulate(vt) เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Syn. copy, fake, imitate
simulate(adj) ซึ่งเลียนแบบ

Hope Dictionary
simulate(ซิม'มิวเลท) vt., adj. ลอกเลียน, เลียนแบบ, เล่นเป็นตัว, See also: simulative adj. simulatory adj., Syn. dissemble, pretend
dissimulatevt. ซ่อนเร้น, อำพราง, แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate

Nontri Dictionary
simulate(vt) ปลอม, เสแสร้ง, เล่นเป็นตัว, ลอกเลียน
dissimulate(vt) เสแสร้ง, แกล้งทำ, ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It simulates the temperature and the pressure 15 miles below the earth's surface. เรียนแบบอุณภูมิใต้ผิวโลกลึก 15 ไมล์ Lost Son (2004)
SHE'S USING AN INSTRUMENT TO SIMULATE THE SEXUAL ASSAULT. ไว้กับอาวุธที่เธอใช้ทำร้ายเหยื่อ The Angel Maker (2008)
Now, how does this work? The murders simulate a bombing. เราบอกพวกเขาไว้ จำได้มั้ย? Mayhem (2008)
Garcia, I need you to digitally alter Kathy gray's photograph to simulate what she would look like today. การ์เซีย ผมอยากให้คุณทำอะไรกับรูปของ เคธี่ เกรย์หน่อย ให้จำลองว่าหน้าตาเธอจะเป็นแบบไหนในตอนนี้ Bloodline (2009)
Anything I can simulate with a $3.00 pair of ear plugs is not a culture. อะไรที่ฉันสามารถทำเลียนแบบได้ ด้วยที่อุดหูคู่ละสามเหรียญ ไม่ใช่วัฒนธรรม House Divided (2009)
The lab simulates stress. แลปจำลองการตึงตัว House Divided (2009)
Which simulates the sound of being in utero. ซึ่งเหมือนกับเสียง ที่เราได้ยินตอนอยู่ในมดลูก Of Human Action (2009)
This full-spectrum light source simulates both the visible and UV spectrum. เครื่องกำเนิดแสงนี้สามารถให้กำเนิด spectrum ได้ทั้งช่วงที่สายตามองเห็นและแสง UV The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You strap her to a board, put a cloth in her mouth and pour water over it to simulate drowning. เราก็เอาเธอไปผูกกับกระดาน ยัดผ้าเข้าไปในปากเธอ แล้วเทน้ำรดใส่ เธอจะได้เหมือนจมน้ำไง Excellence in Broadcasting (2010)
No, I'm here to strap you to a board, put a cloth in your mouth and pour water over it to simulate the sensation of drowning. ไม่ ฉันจะเอาแกไป มัดไว้กับกระดาน ยัดผ้าเข้าไปในปาก และเทน้ำรดลงไป เพื่อทำให้แกรู้สึก เหมือนจะจมน้ำ Excellence in Broadcasting (2010)
Before they simulate their launch on Monday, we simulate a launch this weekend. ก่อนที่พวกเขาจะเปิดตัวในวันจันทร์ เราจะเปิดตัวมันสุดสัปดาห์นี้เลย Basic Rocket Science (2010)
To simulate an airplane accident. ปลอมให้เหมือนตายโดย อุบัติเหตุทางเครื่องบิน Protect Them from the Truth (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตีหน้า(v) pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai Definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
เสแสร้ง[sēsaēng] (v) EN: pretend ; fake ; simulate  FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser

CMU Pronouncing Dictionary
SIMULATE S IH1 M Y AH0 L AH0 T
SIMULATE S IH1 M Y AH0 L EY2 T
SIMULATED S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D
SIMULATES S IH1 M Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
simulate (v) sˈɪmjulɛɪt (s i1 m y u l ei t)
simulated (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)
simulates (v) sˈɪmjulɛɪts (s i1 m y u l ei t s)

EDICT JP-EN Dictionary
シミュレート[shimyure-to] (n, vs) simulate [Add to Longdo]
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0592 seconds, cache age: 11.095 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม