satirizes แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


42 ผลลัพธ์ สำหรับ satirizes  S AE1 T ER0 AY2 Z IH0 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -satirizes-, *satirizes*, satirize

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *satirizes*
CMU Pronouncing Dictionary
SATIRIZES S AE1 T ER0 AY2 Z IH0 Z
SATIRIZE S AE1 T ER0 AY2 Z
SATIRIZING S AE1 T ER0 AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
satirizes (v) sˈætəraɪzɪz (s a1 t @ r ai z i z)
satirize (v) sˈætəraɪz (s a1 t @ r ai z)
satirized (v) sˈætəraɪzd (s a1 t @ r ai z d)
satirizing (v) sˈætəraɪzɪŋ (s a1 t @ r ai z i ng)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
satirize(vt) ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature

Hope Dictionary
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม, เสียดสี, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon

Nontri Dictionary
satirize(vt) เหน็บแนม, เสียดสี, ถากถาง, เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we're allowed to satirize them too? พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ? The King and the Clown (2005)
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it. นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ The Predator in the Pool (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ค่อนขอด(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อนแคะ(v) satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai Definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
ค่อน(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
แดกดัน(v) be sarcastic, See also: be ironic, ridicule, satirize, satire, Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน, Example: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้
ตอด(v) reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai Definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
แนม(v) satirize, See also: mock at, ridicule, Syn. เสียดสี, เหน็บแนม, Example: เขาแนมให้ยังไม่รู้ตัวอีก
กระทบกระเทียบ(v) satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
กระแนะกระแหน(v) satirize, See also: speak ironically, ridicule, Syn. ถากถาง, เย้ยหยัน, Example: ภรรยาของเขากระแนะกระแหนเขาอยู่ตลอดเวลา
กระแหนะกระแหน(v) satirize, See also: speak sarcastically, Syn. ถากถาง, เหน็บแนม, Example: นิดชอบพูดกระแหนะกระแหนเพื่อนร่วมงานให้ฟัง
เหน็บแนม(v) be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai Definition: พูดจากระทบกระเทียบ
เยาะเย้ยถากถาง(v) ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ค่อนขอด[khønkhøt] (v) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize  FR: se moquer ; dire du mal
กระทบกระเทียบ[krathopkrathīep] (v) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic  FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
เหน็บ[nep] (v) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at ;   FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[nepnaēm] (v) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly  FR: être sarcastique ; se moquer (de)
เยาะเย้ยถากถาง[yǿyoēi thākthāng] (v, exp) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
讽刺[fěng cì, ㄈㄥˇ ㄘˋ, / ] to satirize; to mock; irony; satire; sarcasm #9,649 [Add to Longdo]
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, / ] satirize; ridicule; mock #26,257 [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] satirize #36,681 [Add to Longdo]
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, / ] irony; sarcasm; to satirize with opposites #53,870 [Add to Longdo]
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, / ] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions #58,791 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
verspotten | verspottend | verspottet | verspotteteto satirize; to satirise [ Br. ] | satirizing; satirising | satirized; satirised | satirizes; satirises [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
当て擦る[あてこする, atekosuru] (v5r, vi) to insinuate; to satirize; to satirise; to take a dig at [Add to Longdo]
諷する[ふうする, fuusuru] (vs-s) to hint; to insinuate; to satirize; to satirise [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.082 seconds, cache age: 13.089 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม