carp แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


129 ผลลัพธ์ สำหรับ carp  K AA1 R P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -carp-, *carp*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
carp(n) การบ่นโดยใช้อารมณ์
carp(vt) บ่นถึงข้อผิดพลาด, See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด, Syn. cavil, find fault, criticize
carp(n) ปลาคาร์พ, Syn. domestic carp, Cyprinus carpio
carpal(adj) ที่เกี่ยวกับกระดูกข้อมือ
carpet(vt) คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
carpet(n) พรม, Syn. carpeting, floor covering, rug
carpet(n) ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม, Syn. soft surface
carp at(phrv) จับผิด, See also: บ่นอย่างไร้เหตุผลเกี่ยวกับ, หาเรื่อง, Syn. cavil at
carping(adj) ช่างจับผิด, Syn. faultfinding
carport(n) ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก

Hope Dictionary
carp(คาร์พ) { carped, carping, carps } vi. จับผิด, หาเรื่อง, บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ, ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
carpal(คาร์'พัล) adj. เกี่ยวกับข้อมือหรือกระดูกข้อมือ
carpel(คาร์'เพล) n. โพรงเกสรตัวเมีย
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) { carpentered, carpentering, carpenters } n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้, กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้, กิจการช่างไม้
carpet(คาร์'พิท) { carpetted, carpetting, carpets } n. พรม, พรมปูพื้น. vt. ปูพรม, ปกคลุม, ลาด
carpetbag(คาร์'พิทแบก) { carpetbagged, carpetbagging, carpetbags } n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
carpeting(คาร์'พิททิง) n. วัตถุทำพรม, พรม
carpologyn. ผลไม้วิทยา
carpoptosisn. ข้อมือตก, ข้อมืออัมพาต

Nontri Dictionary
carp(n) ปลาคาร์พ
carp(vi) แคะไค้, บ่นว่า, จับผิด, หาเรื่อง
carpel(n) เกสรดอกไม้
carpenter(n) ช่างไม้
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่
carpet(n) พรม
carpet(vi) ปูพรม
escarpment(n) ที่สูงชัน, ที่ลาดชัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carpal-ข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpal bone; carpale (เอก.); carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpale (เอก.); bone, carpal; carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpalia (พหู.); bone, carpal; carpale (เอก.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpe diemยึดปัจจุบัน, ทินธร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carpectomyการตัดกระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpelคาร์เพล [ มีความหมายเหมือนกับ carpophyll ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carpellateมีคาร์เพล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carpellated flower; pistillate flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Carpenter planการประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือนกับ spread loss reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Carpปลาคาร์พ [TU Subject Heading]
Carpปลาตะเพียน [การแพทย์]
Carpal Bonesกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Centerศูนย์การเกิดกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Collapseการยุบตัวของกระดูกข้อมือจากโรค [การแพทย์]
Carpal Dislocationกระดูกข้อมือหลุด [การแพทย์]
Carpal Ganglionก้อนปมที่ข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Heightความสูงของกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Height Ratioอัตราส่วนความสูงของกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Jointsข้อต่อคาร์ปัล [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
carpe diemอยู่กับปัจจุบัน, คำที่กระตุ้นเตือนให้อยู่ปัจจุบัน และไม่ต้องพะวงกับอนาคต, Syn. live in present

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's enter the carp size to find the date and location of the dump. มาจดขนาดของปลากันเถอะ เพื่อจะได้รู้ว่ามันถูกปล่อยมาจากที่ไหนและเมื่อไหร่ Lost Son (2004)
Carp in the pond that can't see love ปลาคาร์ปในบ่อที่มองไม่เห็นรัก Lovely Complex (2007)
Even my carp know better. ปลาคาร์พยังมีค่ามากกว่ามันอีก Episode #1.2 (2010)
Those carp are expensive. ฉันพนันได้เลยว่าปลาคราฟพวกนี้แพงมาก Episode #1.2 (2010)
The carp my grandpa has are the real deal... ฉันรู้เพราะปู่ฉันเลี้ยงแต่พวกแพงๆพวกนั้น... Episode #1.2 (2010)
It bit me. The carp bit me. มันกัดผม ปลาคราฟมันกัดผม Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carpA bad carpenter quarrels with his tools.
carpA bad carpenter quarrels with his tools. [ Proverb ]
carpAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
carpA carpenter's tools.
carpA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
carpAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
carpA green carpet will not go with this blue curtain.
carpAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
carpAntique carpets are especially valuable.
carpA purple carpet will not go with this red curtain.
carpCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
carpCurtains and carpets were renewed.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ค่อนขอด(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อนแคะ(v) satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai Definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
ค่อน(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
เหน็บ(v) carp at, See also: talk insinuatingly, Syn. เหน็บแนม, แคะไค้, เสียดสี, Example: เมื่อได้ทีเขาจึงถือโอกาสเหน็บเธอ, Thai Definition: พูดสะกิดถึงส่วนที่ไม่ดี
ง่องแง่ง(v) quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai Definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
ปลาตะเพียน(n) carp, Example: เพื่อนเกษตรกรในหมู่บ้านเขาขุดบ่อเลี้ยงปลาตะเพียน ปลานิลแล้วขายได้ราคาดี ผมเคยคิดทำตาม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ์ Cyprinidae หนวดสั้น เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ ที่มีลำตัวสั้นป้อม แบนข้าง
พรม(n) carpet, See also: rug, Syn. เสื่อ, อาสนะ, เครื่องปูลาด, Example: ห้องทำงานปูพรมสีแดง, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม
ฟื้นฝอย(v) carp, See also: find fault with, Syn. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, Example: ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ปูพรม(v) carpet, See also: lay a carpet, Example: แม่ปูพรมสีแดงในห้องนั่งเล่น
ตะเพียน(n) carp, See also: carp of the genus Puntius, Puntius javanicus, Syn. ปลาตะเพียน, Example: เขาชอบสีสันของปลาตะเพียนที่สุด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ์ Cyprinidae หนวดสั้น เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชัน[chan] (adj) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer  FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ช่างไม้[chang māi] (n) EN: carpenter ; woodworker  FR: charpentier [ m ] ; menuisier [ m ]
ชิงช้า[chingchā] (n) EN: swing  FR: balançoire [ f ] ; escarpolette [ f ] (vx)
ฟื้นฝอย[feūnføi] (v) EN: carp ; find fault with
ค่อนขอด[khønkhøt] (v) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize  FR: se moquer ; dire du mal
เครื่องมือช่างไม้[khreūangmeū chang māi] (n, exp) EN: carpenter's tool  FR: outil de menuisier [ m ]
เครื่องวัดระดับ[khreūangwat radap] (n, exp) EN: carpenter's level  FR: niveau (à bulle d'air)
เกี่ยวกับกระดูกฝ่ามือ[kīokap kradūk fā meū] (adj) EN: metacarpal  FR: métacarpien
กงฉาก[kongchāk] (n) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square  FR: équerre (de menuisier) [ f ] ; équerre en T [ f ] ; té [ m ]
กบ[kop] (n) EN: carpenter's plane ; planing machine  FR: rabot [ m ] ; guillaume [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
CARP K AA1 R P
CARPER K AA1 R P ER0
CARPET K AA1 R P AH0 T
CARPIO K AA1 R P IY0 OW0
CARPAL K AA1 R P AH0 L
CARPINO K AA0 R P IY1 N OW0
CARPORT K AA1 R P AO2 R T
CARPING K AA1 R P IH0 NG
CARPETS K AA1 R P AH0 T S
CARPOOL K AA1 R P UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
carp (v) kˈaːp (k aa1 p)
carps (v) kˈaːps (k aa1 p s)
carpal (n) kˈaːpl (k aa1 p l)
carped (v) kˈaːpt (k aa1 p t)
carpet (v) kˈaːpɪt (k aa1 p i t)
carpals (n) kˈaːplz (k aa1 p l z)
carpets (v) kˈaːpɪts (k aa1 p i t s)
carping (v) kˈaːpɪŋ (k aa1 p i ng)
carport (n) kˈaːpɔːt (k aa1 p oo t)
carpeted (v) kˈaːpɪtɪd (k aa1 p i t i d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
地毯[dì tǎn, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ, ] carpet; rug #9,615 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve #17,144 [Add to Longdo]
鲤鱼[lǐ yú, ㄌㄧˇ ㄩˊ, / ] carp #21,526 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] carp #25,411 [Add to Longdo]
木匠[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, ] carpenter #29,930 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] carp #80,453 [Add to Longdo]
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] carpet slippers [Add to Longdo]
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Karpfenteich { m }carp pond [Add to Longdo]
Carpentariagrasschlüpfer { m } [ ornith. ]Red-winged Grass Wren [Add to Longdo]
Carpmeise { f } [ ornith. ]Carp's Tit [Add to Longdo]
Karpfen { m } [ zool. ] | Karpfen { pl }carp | carp [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
車庫[しゃこ, shako] (n) (See ガレージ) garage; car shed; carport; (P) #5,692 [Add to Longdo]
匠(P);工[たくみ(P);しょう(匠), takumi (P); shou ( takumi )] (n, adj-na) (1) workman; artisan; mechanic; carpenter; (2) craft; skill; (3) means; idea; (P) #9,472 [Add to Longdo]
[こい, koi] (n) common carp; koi carp (Cyprinus carpio); (P) #13,773 [Add to Longdo]
大工[だいく, daiku] (n) carpenter; (P) #14,233 [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) (arch) (See 矩尺) carpenter's square; (2) perpendicularity; straightness; (3) model; standard #16,986 [Add to Longdo]
カーペット[ka-petto] (n) carpet; (P) #17,603 [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ウィルトンカーペット[uirutonka-petto] (n) Wilton carpet [Add to Longdo]
ウイークエンドカーペンター[ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter [Add to Longdo]
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1598 seconds, cache age: 1.509 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม