rebuke แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


45 ผลลัพธ์ สำหรับ rebuke  R IY0 B Y UW1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -rebuke-, *rebuke*
Possible hiragana form: れぶけ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
rebuke(vt) ดุด่า, See also: ประณาม
rebuke(vt) การดุด่า, See also: การประณาม, Syn. comeuppance, reprimand
rebuker(n) คนที่ดุด่า, See also: ผู้ประณาม
rebuke for(phrv) ประณาม, See also: ด่าว่ารุนแรง, Syn. tell off

Hope Dictionary
rebuke(รีบิวคฺ') vt., n. (การ) ดุ, ดุด่า, ต่อว่า, ประณาม, ตำหนิ, ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove, reprimand

Nontri Dictionary
rebuke(n) การตำหนิ, การว่ากล่าว, การต่อว่า, การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ, ว่ากล่าว, ต่อว่า, ประณาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19. "และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)
While there has been no official rebuke of the terrorists' demands, statements from the White House appear to confirm the president's position is unchanged, and that the treaty will be signed within the hour, as scheduled. มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. ว่าจะไม่ยกเลิกการลงนาม มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebukeHe took it for an implied rebuke.
rebukeHe was rebuked for writing such a rough report.
rebukeHe who rebukes the world is rebuked by the world.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ว่ากล่าว(v) reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai Definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
โขกสับ(v) rebuke, See also: nag, peck at, scold severely, Syn. กดขี่, ข่มเหง, ข่มเหงรังแก, Example: คุณนายบ้านนั้นโขกสับลูกจ้างอย่างไร้ความปรานี, Thai Definition: ด่าว่าข่มขี่, ด่าเอาว่าเอาอย่างไม่ปรานี
คุ(v) scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
กระหนาบ(v) rebuke, See also: reprimand, reprove, Example: เขาถูกครูใหญ่คอยกระหนาบอยู่เสมอจึงไม่กล้านอกลู่นอกทาง, Thai Definition: พูดหรือขมขู่ให้กลัวไม่กล้าทำนอกลู่นอกทาง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[dāwā] (v) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach  FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[du] (v) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate  FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ประณาม[pranām] (v) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke  FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สวด[sūat] (v) EN: reprove ; rebuke
ตักเตือน[takteūoen] (v) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach  FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ว่า[wā] (v) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task  FR: reprocher ; critiquer

CMU Pronouncing Dictionary
REBUKE R IY0 B Y UW1 K
REBUKE R IH0 B Y UW1 K
REBUKED R IH0 B Y UW1 K T
REBUKED R IY0 B Y UW1 K T
REBUKES R IY0 B Y UW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary
rebuke (v) rˈɪbjˈuːk (r i1 b y uu1 k)
rebuked (v) rˈɪbjˈuːkt (r i1 b y uu1 k t)
rebukes (v) rˈɪbjˈuːks (r i1 b y uu1 k s)

DING DE-EN Dictionary
Tadel { m }; Rüge { f }; Zurechtweisung { f }; Vorwurf { m } | Tadel { pl }; Rügen { pl }; Zurechtweisungen { pl }; Vorwürfe { pl }rebuke | rebukes [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof #10,471 [Add to Longdo]
詰る[なじる, najiru] (v5r, vt) to rebuke; to scold; to tell off [Add to Longdo]
厳責[げんせき, genseki] (n, vs) strong reprimand; rebuke [Add to Longdo]
叱り飛ばす[しかりとばす, shikaritobasu] (v5s, vt) to rebuke strongly; to tell off [Add to Longdo]
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1, vt) to rebuke; to scold harshly [Add to Longdo]
叱責[しっせき, shisseki] (n, vs, adj-no) reprimand; rebuke [Add to Longdo]
叱咤(oK)[しった, shitta] (n, vs) scolding; rebuke; reprimand [Add to Longdo]
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1, vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]
非を諭す[ひをさとす, hiwosatosu] (exp, v5s) to rebuke someone (e.g. for faults) [Add to Longdo]
問責[もんせき, monseki] (n, vs) blame; censure; reproof; reprimand; rebuke; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1318 seconds, cache age: 16.436 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม