Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ reek แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
55 ผลลัพธ์ สำหรับ reek  R IY1 K
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -reek-, *reek*

Longdo Approved EN-TH
fenugreek(n ) ลูกซัด
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
reek[N] กลิ่นเหม็น
reeky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
reek of[PHRV] ส่งกลิ่นอบอวลด้วย, See also: คลุ้งไปด้วย (กลิ่น), Syn. reek with
reek of[PHRV] เต็มไปด้วย
reek with[PHRV] เต็มไปด้วย, Syn. reek of
Hope Dictionary
reek(รีค) n.,v. (ดม,ส่ง) กลิ่นรุนแรงที่ไม่ชวนดม,กลิ่นเหม็น,ไอ,ควัน vt. ใช้ควันอบ,ปล่อยควัน,ปล่อยไอ, See also: reekingly adv. reeky adj.
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
greek(กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก
Nontri Dictionary
reek(n) กลิ่น,ไอ,ควัน
reek(vi) ฟุ้ง,ส่งกลิ่น,มีกลิ่น,มีควัน
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
- Mmm, it reeks of children. - มันเป็นกลิ่นของเด็ก. Hocus Pocus (1993)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism. เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
It's human You reek of human กลิ่นมนุษย์นี่ กลิ่นมนุษย์คลุ้งไปหมด อย่างนั้นเหรอ? Spirited Away (2001)
I reek of alcohol. กลิ่นแอลกอฮอล์มันแรงมากเลย Almost Love (2006)
Who knows? All I can say is, this reeks of boldness. ผมจะไม่จ้างคนเพิ่ม Alone (2007)
She reeks of alcohol ! กลิ่นเหล้าคลุ้งเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You are so close to defeat, till it already reeks of your cheap cologne. คุณจึงอยู่ใกล้กับพ่ายแพ้ จนกระทั่งมันอยู่แล้ว reeks ของราคาถูกโคโลญของคุณ Balls of Fury (2007)
Oh, man, it reeks in here. มึงเอ๊ย ในนี้โคตรเหม็น Disturbia (2007)
The place reeks of booze and pills. ทั้งเหล้าทั้งยาเต็มไปหมด Cassandra's Dream (2007)
Yeah, just like you reek of live bait, have a girl in every port, tell fish stories or so I've heard. หึ เหมือนนายจะเข้าใจชีวิตคนอื่นดีน่ะ เท่าที่ฉันได้ยินมา นายก็หาผู้หญิงทุกที่ ๆ แล่นเรือไป Interference (2007)
And now you reek of them. ตอนนี้แกขโมยมันไป Photo Finish (2007)
It definitely reeks of terrorism. มันต้องมีส่วนของการก่อการร้ายแน่ๆ Resident Evil: Degeneration (2008)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek   
คนกรีก[n. prop.] (khon Krīk ) EN: Greek   FR: Grec [m]
กรีก[adj.] (Krīk ) EN: Greek   FR: grec
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
ปรัชญากรีก[n. exp.] (pratyā Krīk ) EN: Greek Philosphy   FR: philosophie grecque [f]
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek   FR: fumer ; boucaner
สมัยกรีก[n. exp.] (samia Krīk) EN: Greek time   FR: Grèce antique [f]
CMU Pronouncing Dictionary
REEK   R IY1 K
REEKS   R IY1 K S
REEKING   R IY1 K IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
reek  (v) rˈiːk
reeks  (v) rˈiːks
reeked  (v) rˈiːkt
reeking  (v) rˈiːkɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
血腥[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, ] reeking of blood; bloody (events), #11,173 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アレス[, aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
カオス(P);ケーオス;ケイオス[, kaosu (P); ke-osu ; keiosu] (n) (カオス is from Greek [Add to Longdo]
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
キタラ[, kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre [Add to Longdo]
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
ギリシャ人;ギリシア人[ギリシャじん(ギリシャ人);ギリシアじん(ギリシア人), girisha jin ( girisha nin ); girishia jin ( girishia nin )] (n) Greek (person) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
Time: 2.7587 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม