Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ stench แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


27 ผลลัพธ์ สำหรับ stench  S T EH1 N CH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stench-, *stench*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stench(n) กลิ่นเหม็น

Hope Dictionary
stench(สเทนชฺ) n. กลิ่นเหม็น, Syn. miasma

Nontri Dictionary
stench(n) กลิ่นคาว,กลิ่นเหม็น,กลิ่นสาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit. ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
The stench of humans! กลิ่นสาบมนุษย์! พวกเขารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ Spirited Away (2001)
We'll never get the stench out of here กลิ่นจะต้องติดบ้านไปอีก สามวันเจ็ดวัน Saving Face (2004)
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approach อัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้ Nobody Knows (2004)
They say the stench of its breath is like... เล่ากันว่า กลิ่นลมหายใจมันแรงอย่างกับ... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Don't open your mouth The stench is unbearable อย่าเปิดปากนะ กลิ่นเหม็นนี่เหลือทนจริงๆ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
You know,the stench in here must have been unbearable. คุณรู้ไหม.กลิ่นเหม็นสาบในนี้ต้องสุดจะทนแน่ๆ. Last Man Standing (2008)
See? That's all mold and mildew. The stench is gonna be unbearable. ดูสิ ราขึ้นเป็นดวงหมดแล้ว\\กลิ่นเหม็นจะแทบหลือทน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die. กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I knew again the stench of powder and men's brains and war. ผมได้กลิ่นของอำนาจ และสงครามที่ตามมา Watchmen (2009)
And from the decks above, a cheer went up both gross and black, its stench affronting heaven. And from the decks above, a cheer went up... ...both gross and black, its stench affronting heaven. Watchmen (2009)
That is the putrid stench of failure. (เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว Chuck Versus the Pink Slip (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเหม็น(n) stink, See also: stench, fetidness, Syn. ความหอม, Example: ลมหายใจตุๆ ของมันรดหน้าตาเขาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเหม็นและน่าสะอิดสะเอียน, Thai Definition: การที่มีกลิ่นไม่ชวนดม, การมีกลิ่นไม่ดี, การได้รับกลิ่นไม่ดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คาว[khāo] (adj) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking  FR: suspect ; douteux ; louche
คาวเลือด[khāo leūat] (n, exp) EN: stench of blood ; smell of blood

CMU Pronouncing Dictionary
STENCH S T EH1 N CH

Oxford Advanced Learners Dictionary
stench (n) stˈɛntʃ (s t e1 n ch)
stenches (n) stˈɛntʃɪz (s t e1 n ch i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chòu, ㄔㄡˋ, ] stench; stink; smelly; to smell (bad), #4,650 [Add to Longdo]
臭气[chòu qì, ㄔㄡˋ ㄑㄧˋ, / ] stench, #35,715 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
悪臭[あくしゅう, akushuu] (n,adj-no) stink; bad odor; bad odour; stench; (P) [Add to Longdo]
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench [Add to Longdo]
血生臭い;血なまぐさい[ちなまぐさい, chinamagusai] (adj-i) bloody; bloody stench [Add to Longdo]
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.435 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม