Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ quite แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
77 ผลลัพธ์ สำหรับ quite  K W AY1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -quite-, *quite*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
quite[ADV] ทั้งหมด
quite[ADV] ค่อนข้างจะ
quite[ADV] อย่างแท้จริง
quite a bit[IDM] มาก
quite a few[IDM] มาก
quite a lot[IDM] มาก
quite a number[IDM] มาก
quite something[IDM] เยี่ยมมาก, See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม
Hope Dictionary
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน
Nontri Dictionary
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I really feel quite happy now. ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Supper's not quite ready. อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in... โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Quite a scholar, I see. ค่อนข้างนักวิชาการที่ฉันเห็น Pinocchio (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself. ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him. พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
Well, I must say you're quite different from what I expected. ขอบอกว่าคุณต่างจากที่ฉันวาดภาพเอาไว้มาก Rebecca (1940)
Well, I... I've never met anyone quite like her before. ฉันไม่เคยพบใครเหมือนกับหล่อนเลยค่ะ Rebecca (1940)
- Quite well, thank you, madam. - สบายดีครับ ขอบคุณ Rebecca (1940)
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected. - ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้ Rebecca (1940)
Oh, yes, it must have been Ben. Excuse me. He's quite harmless. อ๋อ คงจะเป็นเบน เขาไม่มีพิษมีภัยหรอกครับ Rebecca (1940)
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know. แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiteAccess to the resort is quite easy.
quiteA meter is not quite equivalent to a yard.
quiteAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
quiteAre you quite certain about it?
quiteAre you quite satisfied with your new house?
quiteAs a matter or course, he is quite right.
quiteBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
quiteBe quite, Mie, said Mother.
quiteBoth my parents are quite well.
quiteBusiness is quite slow.
quiteClara is doing quite a job.
quiteCruelty is quite alien to his nature.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นานโข[ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
นั่นซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai definition: เห็นคล้อยตาม
ไม่ใช่หยอก[ADV] quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
พอดู[ADV] moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอแรง[ADV] much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
ไพรชน[N] quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ครามครัน[ADV] quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน
เทียว[ADV] absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ของเก่า[n.] (khøngkao) EN: antique   FR: antiquité [f] ; vieillerie [f] (vx)
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly   
ความเอียง[n.] (khwām īeng) EN: slope   FR: obliquité [f]
กระเดียด[X] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined   FR: plutôt
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]   FR: vraiment ; exactement [particule finale]
CMU Pronouncing Dictionary
QUITE   K W AY1 T
Oxford Advanced Learners Dictionary
quite  (a) kwˈaɪt
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while, #3,385 [Add to Longdo]
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ, ] quite familiar with sth, #64,073 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
eine ganze Menge Leutequite a number of people [Add to Longdo]
ein recht anständiges Essenquite a decent dinner [Add to Longdo]
ganz rechtquite so [Add to Longdo]
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm [Add to Longdo]
ziemlich vielequite a few [Add to Longdo]
Wohl wahr, aber ....Quite true but ... [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree [Add to Longdo]
たんまり[, tanmari] (adv) quite a lot [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0203 seconds, cache age: 216.197 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม