Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fairly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ fairly  F EH1 R L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fairly-, *fairly*, fair

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fairly(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล, Syn. equitably, dispassionately, justly
fairly(adv) อย่างพอสมควร, See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร, Syn. moderately

Hope Dictionary
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา, อย่างยุติธรรม, อย่างปานกลาง, โดยความเป็นจริง, โดยสิ้นเชิง, Syn. justly

Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม, พอใช้ได้, อย่างเป็นจริง, อย่างเป็นกลาง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your background is fairly liberal, isn't it, Mr Blair? พื้นหลังของคุณเป็นธรรมเสรีนิยมไม่ได้นายแบลร์? The Russia House (1990)
I'll be asking fairly personal questions. If she doesn't mind your presence.... ผมต้องถามคำถามส่วนตัว ถ้าเธอไม่ว่าอะไร... Basic Instinct (1992)
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term. RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม The Shawshank Redemption (1994)
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars. ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์ Good Will Hunting (1997)
Fairly predictable. Nothing I haven't heard before. ก็เป็นการคาดเดาที่ดีนะ ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยล่ะ A Walk to Remember (2002)
I should tell you that my voice is fairly low and normal speed. ฉันควรจะบอกคุณได้ว่าเสียงของฉันค่อนข้างต่ำและความเร็วปกติ Wrong Turn (2003)
I really do believe that particular accusation has been fairly discredited as a serious accusation. ผมเชื่อว่าคำกล่าวหานั้น (เออร์วิง วลาดอสกี-เบอร์เกอร์ รองประธานไอบีเอ็ม) คงไม่มีใครเชื่อถือจริงจัง The Corporation (2003)
You have a fairly loose definition of "fine." เธอคงสับสนความหมายของคำว่า"สบายดี"แล้วล่ะ Crusade (2004)
We were fairly recent. เอ่อ... Just Like Heaven (2005)
I have had a fairly great life until I met you. อย่ามองข้าแบบน่าสมเพส ข้ามีชีวิตที่ดี จนได้พบเจ้า Shadowless Sword (2005)
Besides he's gotten fairly weak เอริจัง ฉันไม่เป็นรัยหรอก Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
The guy wearing the fur sweater failed to mention one fairly significant security detail. หมอนั่นที่ใส่เสื้อขนสัตว์... ไม่ได้บอกอย่างนึง เรื่องระบบความปลอดภัย Chuck Versus the Wookiee (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fairlyAll things considered, she is a fairly good wife.
fairlyAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
fairlyFor myself, the play was fairly interesting.
fairlyHe acted fairly toward me.
fairlyHe acted fairly towards me.
fairlyHe deals fairly with people.
fairlyHe has a fairly large fortune.
fairlyHe ruled his kingdom fairly.
fairlyHe speaks English fairly well.
fairlyHe was fairly caught in the trap.
fairlyI dream of a society whose wealth is distributed fairly.
fairlyIf you treat him fairly, he will be fair with you.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างยุติธรรม(adv) fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
พอควร(adv) moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอตัว(adv) considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
พอทำเนา(adv) fairly, See also: moderately, Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะหย่อนความสามารถก็พอทำเนา แต่เขาก็ยังเกียจคร้านอีกด้วย
พอประมาณ(adv) moderately, See also: fairly, quite, appropriately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้, Thai Definition: เพียงปานกลาง
ยุติธรรม(adv) fairly, See also: impartially, honestly, neutrally, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง, Thai Definition: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
โดยกลางๆ(adv) fairly, See also: justly, honestly, impartially, Syn. อย่างยุติธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ถ้าพูดโดยกลางๆแล้ว ภาพยนต์เรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีทีเดียว
ครามครัน(adv) quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยกลางๆ[dōi klāng-klāng] (adv) EN: generally ; fairly
โดยยุติธรรม[dōi yutitham] (adv) EN: fairly
ครามครัน[khrāmkhran] (adv) EN: quite ; fairly ; utterly
พอใช้[phøchai] (adv) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately
พอใช้ได้[phøchaidāi] (adv) EN: fairly ; reasonably ; moderately
พอดีพอร้าย[phødīphørāi] (adv) EN: fairly ; moderately
พอควร[phøkhūan] (adv) EN: moderately ; fairly  FR: modérément
พอประมาณ[phøpramān] (adv) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate  FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
อย่างยุติธรรม[yāng yutitham] (adj) EN: fairly

CMU Pronouncing Dictionary
FAIRLY F EH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
fairly (a) fˈɛəʳliː (f e@1 l ii)

DING DE-EN Dictionary
geraumfairly long time [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
そこそこ[sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
まんまと[manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na, adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
割高(P);割り高[わりだか, waridaka] (adj-na, n) comparatively high; fairly expensive; (P) [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period) [Add to Longdo]
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t, adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0595 seconds, cache age: 8.126 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม