plainly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


25 ผลลัพธ์ สำหรับ plainly
ภาษา
/P L EY1 N L IY0/
หรือค้นหา: -plainly-, *plainly*, plain

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you can plainly see, bin number four is empty. เท่าที่นายเห็นนั่นแหละ กล่องหมายเลข 4 มันเป็นกล่องเปล่า Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
There's a reason I'm the boss when you're plainly the better F.B. I. Agent. ผมจะจำไว้ ผมจะช่วยหาคำตอบให้ The Proof in the Pudding (2010)
"An honest tale speeds best being plainly told." "คำสัตย์วาจา ที่เจ้าเอื้อน เอยคำขาน จักเบ่งบาน มธุรสไป อย่างใสซื่อ" The Bones That Weren't (2010)
'Whatever it was he'd been doing, 'he plainly still had plenty of energy left for driving. 'ไม่ว่าเขาจะทำอะไร' 'เขาก็ยังมีพลังขับรถเหลือเฟือ' Episode #18.1 (2012)
That the object plainly hadn't been there for very long. แปลว่ามันเพิ่งมาอยู่ตรงนั้นไม่นาน The Best Offer (2013)
Well, plainly I ran rings round the defense. ดีชัดถ้อยชัดคำฉันวิ่งวงแห วนรอบการป้องกัน Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plainlyShe plainly interpreted Picasso's paintings to me.
plainlySo that it may be seen plainly that what he has done has been done through God.
plainlyThey were plainly dressed.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สมถะ(adv) unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดาย(adv) easily, See also: plainly, generally, Syn. ง่าย, Example: หากว่าจะเดินทางโดยทางรถโดยสารไปเชียงใหม่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่น ทางรถไฟ รถทัวร์ หรือเครื่องบิน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
พูดตรงไปตรงมา[phūt trong pai trong mā] (v, exp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly  FR: parler ouvertement ; parler franchement

CMU Pronouncing Dictionary
plainly

Oxford Advanced Learners Dictionary
plainly

EDICT JP-EN Dictionary
はっきり[hakkiri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) #4,259 [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) #19,379 [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv, adv-to, vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k, vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly [Add to Longdo]
正札付き[しょうふだづき, shoufudaduki] (n) plainly marked; notorious person [Add to Longdo]
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp, v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight [Add to Longdo]
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n, vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0271 seconds, cache age: 6.697 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม