Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ perspective แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ perspective  P ER0 S P EH1 K T IH0 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -perspective-, *perspective*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
perspective(n) ทัศนคติ, See also: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง, Syn. aspect, attitude, outlook
perspective(n) ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
perspective(n) ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น, Syn. picture
perspective(n) เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น
perspective(adj) เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น

Hope Dictionary
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง, ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว, ทัศนียภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ความซึ้ง, ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ

Nontri Dictionary
perspective(adj) เขียนให้เห็นเป็นทางไกล
perspective(n) ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ทัศนวิสัย, กล้องส่องทางไกล

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perspectiveทัศนมิติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Perspectiveทัศนมิติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle? คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin... มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง The Lawnmower Man (1992)
for let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful. "มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน" The Cement Garden (1993)
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them... ...ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน... April Story (1998)
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal. ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา Unbreakable (2000)
Color and perspective is true, the illusion... is perfect. การลงสีและสัดส่วนสมจริง เป็นภาพวาดทีสมบูรณ์แบบ Girl with a Pearl Earring (2003)
She's a perspective from... - อัลเบิร์ต มาคอฟสกี้ I Heart Huckabees (2004)
It keeps our perspective unbiased. มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ Extreme Aggressor (2005)
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship. ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา Bandidas (2006)
Different perspective of the Earth. Different perspective of yourself. ทิวทัศน์ที่แตกต่างของโลก ทิวทัศน์ที่แตกต่างของตัวนายเอง The Astronaut Farmer (2006)
But we have to have a different perspective on this one. แต่เราต้องมีมุมมองแตกต่างออกไปในเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Let me put it into perspective for you. เอาเป็นว่า... Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perspectiveA common theme underlies both perspectives.
perspectiveAs he grew up, he learned to put things in perspective.
perspectiveDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
perspectiveI share his political perspective.
perspectiveThe perspective for the defense program is dismal.
perspectiveThe picture looks strange because it has no perspective.
perspectiveWe must see the matter in its proper perspective.
perspectiveWe should survey the problem in a wide perspective.
perspectiveYou should always keep a broad perspective on the work you do.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภาพรวม(n) overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai Definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาพรวม(n) overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai Definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความคาดหวัง[khwām khātwang] (n) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope  FR: perspective [ f ] ; attente [ f ] ; espoir [ m ] ; expectance [ f ]
ความหวังข้างหน้า[khwāmwang khāng-nā] (n, exp) EN: prospect  FR: perspective [ f ] ; attente [ f ] ; espoir [ m ]
มองโลก[møng lōk] (v, exp) EN: have the perspective of ; have a outlook  FR: avoir une vision

CMU Pronouncing Dictionary
PERSPECTIVE P ER0 S P EH1 K T IH0 V
PERSPECTIVES P ER0 S P EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
perspective (n) pˈəspˈɛktɪv (p @1 s p e1 k t i v)
perspectives (n) pˈəspˈɛktɪvz (p @1 s p e1 k t i v z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
透视法[tòu shì fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective (in drawing), #150,486 [Add to Longdo]
投影图[tóu yǐng tú, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄊㄨˊ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视学[tòu shì xué, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] perspective (in drawing) [Add to Longdo]
透视画[tòu shì huà, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视画法[tòu shì huà fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
シンクレティズム[shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system) [Add to Longdo]
パース[pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
パースペクティブ[pa-supekuteibu] (n) perspective [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp, n) narrow perspective [Add to Longdo]
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there [Add to Longdo]
遠近法[えんきんほう, enkinhou] (n) perspective; (P) [Add to Longdo]
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view [Add to Longdo]
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) { Buddh } (esp. げきょう) (ant [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1106 seconds, cache age: 8.464 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม