ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misconduct

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misconduct-, *misconduct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misconduct(n) การประพฤติผิด, Syn. misbehavior
misconduct with(phrv) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม, การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด, กระทำผิด, Syn. malfeasance

English-Thai: Nontri Dictionary
misconduct(n) การจัดการผิด, การประพฤติผิด, การผิดประเวณี
misconduct(vt) ประพฤติเลว, ประพฤติผิด, ผิดประเวณี, จัดการผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misconduct in officeการประพฤติมิชอบในหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misconduct, professionalการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misconduct, wilfulการจงใจประพฤติมิชอบ, การจงใจประพฤติชั่ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
misconduct(n) bad or dishonest management by persons supposed to act on another's behalf
misbehave(v) behave badly, Syn. misconduct, misdemean, Ant. behave
mismanage(v) manage badly or incompetently, Syn. misconduct, mishandle
wrongdoing(n) activity that transgresses moral or civil law, Syn. wrongful conduct, misconduct, actus reus

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Misconduct

n. 1. Wrong conduct; bad behavior; mismanagement. Addison. [ 1913 Webster ]

2. Unlawful or unethical conduct by a person holding a public office or having a position of responsibility in the administration of justice; malfeasance; as, discussing the case out of court during a trial is misconduct by a juror; especially, misuse of office by an elected or appointed government official, also called misconduct in office. [ PJC ]

Syn. -- Misbehavior; misdemeanor; mismanagement; misdeed; delinquency; offense. [ 1913 Webster ]

Misconduct

v. t. To conduct amiss; to mismanage. Johnson. [ 1913 Webster ]


To misconduct one's self, to behave improperly.
[ 1913 Webster ]

Misconduct

v. i. To behave amiss. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Because of a recent series of misconductsเพราะว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ GTO (1999)
I'm obligated to file a report if I feel there's been prisoner misconduct.ฉันมีหน้าที่ต้องรายงานถ้าฉันพบว่ามีนักโทษทำผิด Cell Test (2005)
Under executive order 1345, issued by Chairman Wesker for insubordination and gross misconduct in the field, ภายใต้คำสั่งบริหาร 1345 โดยประธาน เวสเคอร์ เรื่องความประพฤติผิดมหันต์ในภาคสนาม Resident Evil: Extinction (2007)
Once we sort through the evidence, our findings may rule out misconduct or excessive force.เมื่อเราได้ตรวจหลักฐานทั้งหมด อาจบอกได้มีการกระทำเกินกว่าเหตุรึเปล่า Page Turner (2008)
The Chicky Hines case is just one example on a very long list of prosecutorial misconduct.คดีชิกกี้ ไฮนส์ เป็นแค่ตัวอย่างนึง ของรายชื่อยาวเหยียดที่ถูกตัดสินคดีผิด Sí se puede (2008)
He was accused of sexual misconduct with a patient.เขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดทางเพศกับคนไข้ Bombshell (2008)
The sexual misconduct was a false accusation.เรื่องประพฤติผิดทางเพศเป็นการกล่าวหาที่ผิดพลาด Bombshell (2008)
Didn't they already get you for sexual misconduct once?คุณเคยโดนกล่าวหาเรื่องละเมิดทางเพศ มาครั้งนึงแล้วไม่ใช่เหรอ? Bombshell (2008)
He was suspended again last year, for serious misconduct.เขาถูกพักการเรียนอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว ข้อหาทำผิดร้ายแรง Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
The people gathered behind me are protesting Mirko Dadich's overturned conviction due to prosecutorial misconduct.ประชาชน ที่รวมกันอยู่ข้างหลังฉัน ต่างชูป้าย รูป มิโก้ ดาร์นิธ ซึ่งถูกปล่อยตัวออกมา เนื่องจากไม่มีหลักฐาน เอาผิดในชั้นศาล 2.0 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misconductHe detected his men's misconduct.
misconductHe is not ashamed of his misconduct.
misconductHe was dismissed by the company for a misconduct.
misconductJim got dismissed for his misconduct in office.
misconductShe made an allusion to his misconduct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดประเวณี(v) commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
เสียมารยาท(v) misbehave, See also: misconduct, Example: ฉันถือว่าคุณเสียมารยาทมากในการทวงหนี้ยามค่ำคืน, Thai Definition: แสดงมารยาทไม่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดประเวณี[phit prawēnī] (v, exp) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair  FR: commettre un adultère
เสียมารยาท[sīa mārayāt] (v, exp) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misconduct

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misconduct
misconduct
misconducts
misconducted
misconducting

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsverletzung { f }misconduct in office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
五戒[ごかい, gokai] (n) { Buddh } the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance) [Add to Longdo]
非行[ひこう, hikou] (n, adj-no) delinquency; misconduct; (P) [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n, adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na, n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n, adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不心得を戒める[ふこころえをいましめる, fukokoroewoimashimeru] (exp, v1) to caution a person against misconduct [Add to Longdo]
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na, n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na, n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top