Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ liberation แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


48 ผลลัพธ์ สำหรับ liberation  L IH2 B ER2 EY1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -liberation-, *liberation*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
liberation(n) การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม
liberation(n) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ, Syn. release

Hope Dictionary
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม, ความรอบคอบ, เจตนา, การพิจารณาหารือ, การปรึกษา, ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste

Nontri Dictionary
liberation(n) การให้เสรีภาพ, การปลดปล่อย
deliberation(n) การตรึกตรอง, การปรึกษาหารือ, การใคร่ครวญ, เจตนา, ความสุขุมรอบคอบ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberation theologyเทววิทยาแบบอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Liberation Cuttingการตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา, Example: การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The People's Liberation Army is one million troops strong. ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย Seven Years in Tibet (1997)
I'll call to see if they'll contribute to their daughters' liberation fund. โอเค ผมจะโทรไปเช็คว่า พวกเขาจะยอมบริจาคเงิน... ...เข้ากองทุนเพื่ออิสรภาพของลูกสาว Brokedown Palace (1999)
This is the liberation of France เป็นวันปลดปล่อยฝรั่งเศษค่ะ Rice Rhapsody (2004)
The security guards are all privately-contracted former People's Liberation Army. ตีนกระต่ายเล็ก และเราขโมยมันได้ แต่ข่าวร้ายคือ เราต้องขโมยมัน Mission: Impossible III (2006)
"stands for liberation of the human mind ยืนหยัดเพื่ออิสรภาพ จากจิตใจของมนุษย์ Patch Over (2008)
We will not stop until national liberation and the restoration of nationhood... เราจะไม่หยุดยั้ง จนกว่าจะปลดปล่อยประชาชน ...และตั้งสภารวมชาติขึ้นมาใหม่ The International (2009)
[ In German ] I have, I was there, for the liberation of Dachau. เคยสิ ฉันเคยอยู่ที่นั้น เพือการเป็นอิสระของ แดกฮาว Shutter Island (2010)
Present for the liberation of Dachau. เคยเป็นนักโทษที่ดาชาฟ Shutter Island (2010)
Spiritual liberation can take months, sometimes years. การปลดปล่อยวิญญาณต้องใช้เวลาเป็นเดือน หรือบางครั้งเป็นปี The Rite (2011)
I fought in the Liberation Army. ผมสู้มากับกองทัพปลดปล่อย The Front Line (2011)
It's the liberation of a stolen future. คือการปลดปล่อย อนาคตที่ถูกพรากไป Absolution (2012)
♪ Get to know the feeling of liberation and release ♪ #ได้รู้จักกับความรู้สึกของ การปลดปล่อย# Swan Song (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liberationShe is said to be a leader in the women's liberation movement.
liberationWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วิมุตติ(n) liberation, See also: release, nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น, นิพพาน, Example: การเจริญทางวาจา ทางใจของตนจึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิมุตติ, Thai Definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)
วิโมกข์(n) release from human affairs, See also: liberation, Nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความหลุดพ้น, ความพ้น, พระนิพพาน, Thai Definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
การปรึกษาหารือกัน[kān preuksāhāreū kan] (n, exp) EN: consultation ; deliberation ; discussion
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; liberté [ f ]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; émancipation [ f ] ; liberté [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
LIBERATION L IH2 B ER2 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
liberation (n) lˌɪbərˈɛɪʃən (l i2 b @ r ei1 sh @ n)
liberations (n) lˌɪbərˈɛɪʃənz (l i2 b @ r ei1 sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
解放运动[jiě fàng yùn dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] liberation movement, #23,849 [Add to Longdo]
解放日报[Jiě fàng rì bào, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Liberation Daily, www.jfdaily.com, #35,548 [Add to Longdo]
泰米尔伊拉姆猛虎解放组织[Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄧ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄇㄥˇ ㄏㄨˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Liberation Tigers of Tamil Eelam [Add to Longdo]
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, ] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea [Add to Longdo]
解放组织[jiě fàng zǔ zhī, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] liberation organization [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Befreiung { f } | Befreiungen { pl }liberation | liberations [Add to Longdo]
Liberationsphänomen { n }disinhibition phenomenon [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ウーマンリブ[u-manribu] (n) (abbr) women's liberation [Add to Longdo]
リブ[ribu] (n) (1) rib; (2) (abbr) liberation; (P) [Add to Longdo]
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp, v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) [Add to Longdo]
解放の神学[かいほうのしんがく, kaihounoshingaku] (n) liberation theology; theology of liberation [Add to Longdo]
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement [Add to Longdo]
解放感;開放感(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion [Add to Longdo]
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n, vs) deliberation; consultation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1357 seconds, cache age: 1.473 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม