Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ knock แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


118 ผลลัพธ์ สำหรับ knock  N AA1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -knock-, *knock*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
knock(vt) เคาะ, See also: กระทุ้ง, กระแทก, กระตุก, ชน, โขก, เขก
knock(vt) วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. criticize, denigrate
knock(n) เสียงเคาะ, See also: การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก
knocker(n) คนเคาะประตู
knocker(n) ที่เคาะประตู, Syn. doorknocker
knocker(n) หน้าอกผู้หญิง (คำหยาบ)
knock at(phrv) ต่อย, See also: เคาะ, ตี, ทุบ, ชน, กระแทก, Syn. beat at, drum on, hammer at
knock in(phrv) ชนเข้าไป, See also: กระแทกเข้าไป, ขับรถเข้าไป, Syn. hit in, kick in
knock in(phrv) ชนล้มลง
knock in(phrv) บีบบังคับ, See also: ตอกย้ำ, พร่ำสอน, Syn. hammer in

Hope Dictionary
knock(น็อค) { knocked, knocking, knocks } vi. เคาะ, ตี, ทุบ, กระแทก, ชก, ต่อย, ชน n. การเคาะ, เสียงเคาะ, การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี, เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า, ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
knockdown(น็อค'เดาน์) adj. ซึ่งทำให้ล้มลง n. สิ่งที่ทำให้ล้มลง, การทำให้ล้มลง, การชกให้ล้มลง
knocker(นอค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ล้มลง, สิ่งที่ทำให้ล้มลง, คนที่ชอบหาเรื่อง, เต้านมผู้หญิง. --Phr. (on theknocker ขายจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง, เร่งขาย)
knockout(นอค'เอ๊าทฺ) n. การทำให้ล้มลง, การชกล้มลง adj. ซึ่งสามารถทำให้ล้มลงได้, Syn. crushing, stunning
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์, สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
hard knocksความลำบาก, ความทุกข์ยาก
technical knockoutn. (การชกมวย) การยุติการชกเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใช้อักษรย่อว่าTKOหรือT.K.O

Nontri Dictionary
knock(n) การเคาะ, การต่อย, การโขก, การชน, การทุบ, การแพ่น, การกระแทก, การตี, การชก
knock(vt) เคาะ, ต่อย, โขก, ชน, ทุบ, แพ่น, กระแทก, ตี, ชก
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์, การประสบความสำเร็จ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knockน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock downตกลงขายโดยเคาะไม้ (ในการขายทอดตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock for knock agreementข้อตกลงชำระค่าเสียหาย (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock knee; genu valgum; gonycrotesis; tragopodiaขาฉิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knock-for-knock agreementข้อตกลงไม่เรียกร้องต่อกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock-on wheelล้อน็อตเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knockdownถอดได้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knockout agreementการรวมหัวประกวดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Knock Down Effectประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดตาย-ตกทันที [การแพทย์]
Knock Kneeเข่าชนกัน [การแพทย์]
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
knock off(vt) (american SL)ตั้งครรภ์
knock out(slang) ชกจนสลบ
knock-offs(n) การลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลง (สินค้า)
knockoff(n) ของปลอม, ของเถื่อน
knockoff(n) ของปลอม, ของเถื่อน
knockout(adj) แพ้คัดออก
knockout(n) สิ่งที่สุดยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll- - I'll knock your block off! ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก! Pinocchio (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel. ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
- Would you knock on the door for him? - คุณจะเคาะประตูสำหรับเขาหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Come on. Knock it off. มาใน เคาะมันออก 12 Angry Men (1957)
I don't want to knock anyone's religion, but... - In here, quick. - (Ringo) I can't swim. ในที่นี่อย่างรวดเร็ว ฉันว่ายน้ำไม่คือ Help! (1965)
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city. พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'll knock you dizzy. ผมจะเคาะคุณวิงเวียน The Godfather (1972)
Knock it off! Ward! Ward, move out! หยูด วอร์ด ย้ายออกไป First Blood (1982)
Is this the shit that's supposed to knock our socks off? นี่เหรอ ที่คุณบอกว่าจะทำให้เราตะลึง? Day of the Dead (1985)
Might knock some sense into that jungle-bunny head. เผื่อมันจะเข้าใจอะไรๆดีขึ้น Day of the Dead (1985)
knock it off. ช่างมันเถอะ Spies Like Us (1985)
"Opportunity knocks but, uh... but, uh..." "โอกาสนั้นมาเคาะที่ประตู แต่ เอ่อ แต่..." An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knockAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
knockA girl opened the door in answer to my knock.
knockA loud knocking at the door woke him up.
knockAn ugly man knocked on my door.
knockAs I opened the door without knocking, she lost her temper.
knockCould you knock down the price if I buy two.
knockCrossing the street, he was knocked down by a car.
knockDon't burst into the room without knocking.
knockDon't come into my room without knocking.
knockHardly had she got in the bath when the postman knocked on the door with a parcel.
knockHe knocked at the closed door.
knockHe knocked at the door.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
น็อค(v) knock, Example: นักมวยน็อคคู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้น, Thai Definition: ทำให้หมดสภาพโดยพลัน
น็อค(v) knock, Example: ไพ่วงนี้เล่นไม่กี่นาทีก็น็อคแล้ว, Thai Definition: เรียกการทำให้จบเกมในการเล่นไพ่, Notes: (ปาก)
พักกลางวัน(v) take lunch break, See also: knock off at noon, rest at noon, leave off work at noon, Syn. พักเที่ยง, Example: เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย, Thai Definition: หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น
โขก(v) knock, Syn. ชน, เขก, กระแทก, Example: เขาเดินไม่ระมัดระวังหัวจึงโขกกับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา, Thai Definition: กิริยาที่เอาศีรษะไปกระแทกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง
เขก(v) knock, Syn. โขก, Example: นักเรียนต้องเขกโต๊ะคนละ 20 ครั้งตามคำสั่งของครู, Thai Definition: งอนิ้วมือเข้าแล้วเคาะลงไปโดยแรง
ปะทะ(v) crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai Definition: โดนกัน, กระทบกัน
เราะ(v) knock off, Thai Definition: เคาะ, ต่อยริมออกทีละน้อย
เสียงเคาะ(n) knock, Example: เขาถือกิ่งไม้ยาวคอยเคาะน้ำค้างสองข้างทาง และเสียงเคาะจะช่วยไล่งูให้หนีไป, Count Unit: เสียง, ที, ครั้ง, Thai Definition: เสียงที่เกิดจากการใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการใช้มือหรือวัตถุงอๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียง
รุ่ม(v) knock repeatedly (with quick strokes), See also: hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly, Thai Definition: เคาะถี่ๆ
การตอก(n) hammering, See also: knock, hitting, beat, Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี, Example: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ฟาด[fāt] (v) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit  FR: battre ; frapper
จุดสลบ[jut salop] (n, exp) EN: knockout point
เขก[khēk] (v) EN: knock ; rap with the knuckles   FR: cogner ; frapper fort
เขกกบาล[khēk kabān] (v, exp) EN: give s.o. a little knock on the head
เคาะ[khǿ] (v) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike  FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
โขก[khōk] (v) EN: knock  FR: cogner ; frapper fort
เคาะประตู[khǿ pratū] (v, exp) EN: knock at the door  FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
กระทบ[krathop] (v) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock  FR: frapper ; percuter

CMU Pronouncing Dictionary
KNOCK N AA1 K
KNOCKS N AA1 K S
KNOCKED N AA1 K T
KNOCKING N AA1 K IH0 NG
KNOCKOFF N AA1 K AO2 F
KNOCKOUT N AA1 K AW2 T
KNOCKDOWN N AA1 K D AW2 N
KNOCKOFFS N AA1 K AO2 F S
KNOCKOUTS N AA1 K AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
knock (v) nˈɒk (n o1 k)
knocks (v) nˈɒks (n o1 k s)
knocked (v) nˈɒkt (n o1 k t)
knocker (n) nˈɒkər (n o1 k @ r)
knock-on (n) nˈɒk-ˈɒn (n o1 k - o1 n)
knockers (n) nˈɒkəz (n o1 k @ z)
knocking (v) nˈɒkɪŋ (n o1 k i ng)
knockout (n) nˈɒkaut (n o1 k au t)
knock-ons (n) nˈɒk-ˈɒnz (n o1 k - o1 n z)
knockdown (j) nˈɒkdaun (n o1 k d au n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, / ] knock against; touch; to feel, #4,835 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] knock, #11,600 [Add to Longdo]
敲门[qiāo mén, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ, / ] knock on a door, #13,641 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Dominoeffekt { m }knock on effect [Add to Longdo]
Knockout { m }knockout [Add to Longdo]
X-Beine { pl }knock knees [Add to Longdo]
Toi-toi-toi! Dreimal auf Holz!Knock on wood! [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
とん[ton] (adv-to, adv) (on-mim) tap; knock; bonk [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s, vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s, vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
アンチノック[anchinokku] (n) antiknock [Add to Longdo]
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent [Add to Longdo]
アンチノック性[アンチノックせい, anchinokku sei] (n, adj-no) anti-knocking [Add to Longdo]
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
ケーオー[ke-o-] (n, vs) KO; knock-out; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1173 seconds, cache age: 1.252 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม