joyou แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


29 ผลลัพธ์ สำหรับ joyou
ภาษา
หรือค้นหา: -joyou-, *joyou*
Possible hiragana form: じょよう

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
joyous(adj) สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy

Hope Dictionary
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry, festive

Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, เบิกบาน

WordNet (3.0)
joyous(adj) full of or characterized by joy, Ant. joyless

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Joyousa. [ OE. joyous, joious, joios, F. joyeux.See Joy. ] Glad; gay; merry; joyful; also, affording or inspiring joy; with of before the word or words expressing the cause of joy. [ 1913 Webster ]

Is this your joyous city? Is. xxiii. 7. [ 1913 Webster ]

They all as glad as birds of joyous prime. Spenser. [ 1913 Webster ]

And joyous of our conquest early won. Dryden.

Syn. -- Merry; lively; blithe; gleeful; gay; glad; mirthful; sportive; festive; joyful; happy; blissful; charming; delightful.

-- Joy"ous*ly, adv. -- Joy"ous*ness, n. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday. รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Such a joyous moment Sayuri. You're finally getting what you deserve. เธอควรได้รับในสิ่งที่เธอคู่ควร น่ารักจริงๆ Memoirs of a Geisha (2005)
Like joyous music ringing in your ears เหมือนดั่งเพลงสนุกที่คุ้นหู Like Stars on Earth (2007)
It was a joyous occasion until... มันเป็นช่วงเวลารื่นรมย์ จนกระทั่ง... Being Alive (2009)
In your joyous offerings... ในงานฉลองของท่าน... Delicate Things (2010)
And her joyous return... และการกลับมาของนาง Delicate Things (2010)
And to think that this joyous occasion began in horror. และพอคิดว่าเรื่องน่ายินดีนี้ เริ่มต้นมาจากความสยดสยองแล้ว Furt (2010)
Today was supposed to be a joyous day. I have nothing to say. วันนี้น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีแท้ๆ ฉันไม่รู้จะพูดยังไง Episode #1.18 (2010)
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives. เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย Shrek Forever After (2010)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion. ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)
We need as many joyous ents as possible. เราอยากจัดงานรื่นเริงบ่อยเท่าที่จะจัดได้ในเมืองนี้น่ะ Monsters in the End (2011)
I think that we should focus on the more joyous and the pageant aspect of this holiday season. ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องน่ายินดีมากกว่านี้นะ และเรื่องการแข่งขัน ของช่วงวันหยุดนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyouMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.

CMU Pronouncing Dictionary
joyous

Oxford Advanced Learners Dictionary
joyous
joyously
joyousness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased #5,204 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t, adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) { comp } exclusions [Add to Longdo]
補助用言[ほじょようげん, hojoyougen] (n) auxiliary inflecting word, such as a verb or adjective [Add to Longdo]
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.026 seconds, cache age: 20.855 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม