Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ dunce แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


24 ผลลัพธ์ สำหรับ dunce  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -dunce-, *dunce*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
dunce(n) คนโง่, See also: คนสมองทึบ

Hope Dictionary
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่, คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt

Nontri Dictionary
dunce(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนปัญญาทึบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez... หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
I mean, these guys use, you know, like, a dunce to pull the trigger, right? ฉันหมายถึง คนพวกนี้มักจะใช้ นายคงรู้นะ อย่างเช่น ใช้พวกควายเหนี่ยวไกแทน ใช่ไหม Hermanos (2011)
I got shot in the dunce cap, Rufus. ฉันถูกยิงที่หมวก รูฟัส Death's Door (2011)
Even a financial dunce like myself knows you got to diversify, right? แม้แต่คนที่โง่เรื่องการเงินอย่างฉันยังรู้เลย ว่านายควรเอาเงินไปลงทุนในหลายๆบริษัทถูกมั้ย Risk (2012)
We're not gonna arrest anybody... just because some blonde dunce says so. We're not gonna arrest anybody... Just because some blonde dunce says so. Gone Girl (2014)
That, and you wanted to put a fucking dunce like Digger in charge. แค่นั้นแหละ แล้วแก ก็จะให้คนโง่อย่างดิกเกอร์คุมงาน Live by Night (2016)
A bonnet or boater, dunce hat, fez, a cloche, coif, snood, barboosh, or pugree. จะหมวกผูกโบ ทรงกว้าง ทรงสูง มีปีก ไม่มีปีก ทรงเอนซ้าย ทรงเอนขวา Alice Through the Looking Glass (2016)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ควาย[khwāi] (n) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce  FR: imbécile [ m ] ; simplet [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary
dunce (n) dˈʌns (d uh1 n s)
dunces (n) dˈʌnsɪz (d uh1 n s i z)

DING DE-EN Dictionary
Dummkopf { m }; Idiot { m } | Dummköpfe { pl }; Idioten { pl }dunce | dunces [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぼんやり[bonyari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ダンスキャップ[dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap [Add to Longdo]
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na, n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P) [Add to Longdo]
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge) [Add to Longdo]
甚六[じんろく, jinroku] (n) dunce; blockhead [Add to Longdo]
痴れ者[しれもの, shiremono] (n) fool; dunce; idiot [Add to Longdo]
痴人[ちじん, chijin] (n) dunce; fool; idiot [Add to Longdo]
鈍間[のろま, noroma] (adj-na, n) blockhead; dunce; gullible (person); (P) [Add to Longdo]
呆気者;空け者[うつけもの, utsukemono] (n) (uk) fool; blockhead; idiot; dunce [Add to Longdo]
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.106 seconds, cache age: 14.164 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม