gloom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


71 ผลลัพธ์ สำหรับ gloom
ภาษา
/G L UW1 M/
หรือค้นหา: -gloom-, *gloom*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
gloom(n) ความมืด, See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก, Syn. dark, dimness
gloomy(adj) มืดมัว, See also: ทึมๆ, Syn. dim, clouded
gloomy(adj) เศร้าหมอง, See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง, Syn. sad, depressed, Ant. joyful

Hope Dictionary
gloom(กลูม) n. ความมืด, ความมืดครึ้ม, ความหมดหวัง, ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, เศร้าหมอง, ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glooming(กลูม'มิง) n. ดูgloaming
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, หมดหวัง, มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad, moody, dark

Nontri Dictionary
gloom(n) ความมืดมน, ความมืดมัว, ความเศร้า, ความโศกเศร้า
gloom(vi) มืดลง, มืดมัว, เศร้า, หมดหวัง, มืดครึ้ม
gloomy(adj) มืดมัว, เศร้าใจ, หมดหวัง, มืดมน, มืดครึ้ม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon. "กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน The Bodyguard (1992)
And in the gloom of Gollum's cave, it waited. และในถํ้ามืดสลัวของกอลลัม มันเฝ้ารอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
First you say I'm doom and gloom and now you tell me do not be happy? ตอนแรกคุณว่าฉันเป็นคนมืดมน แล้วตอนนี้มาห้ามไม่ให้ฉันมีความสุขเหรอ Transporter 3 (2008)
¶ heart sick and eyes filled up with gloom #9834; heart sick and eyes filled up with gloom Scratches (2009)
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios. พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
# Even when there's nothing there but gloom # # เมื่อไม่มีอะไร นอกจากความมืดมน # Home (2010)
♪ A light hits the gloom on the grave... ♪ #A light hits the gloom\ on the grave... The Death of the Queen Bee (2010)
There's been enough doom and gloom and personal growth for one day. พอแล้วสำหรับการลงโทษ และความเสร้าโศกในหนึ่งวัน The Descent (2011)
♪ a light hits the gloom on the grave ♪ alighthitsthe gloomonthegrave Studies in Modern Movement (2011)
♪ a light hits the gloom on the grave ♪ a light hits the gloom on the grave Studies in Modern Movement (2011)
♪ a light hits the gloom on the grave ♪ alighthitsthe gloomonthegrave Studies in Modern Movement (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloomHe looks gloomy.
gloomI always feel gloomy.
gloomI got gloomy and thought of giving up.
gloomThe sky is gloomy and gray - a typical rainy-season sky.
gloomThose gloom and doom economists aren't worth their salt.
gloomYou look gloomy.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พยับ(adj) dark, See also: gloomy, dusky, dim, Syn. ครึ้ม, มืดมัว, Ant. จ้า, สว่าง
อ่ำ(adj) darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai Definition: มืดคลุ้ม
อับเฉา(adj) gloomy, See also: sad, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: พวกเขามีชีวิตที่อับเฉามาตลอด, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
อับเฉา(adv) gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
หม่นไหม้(adj) unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai Definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง
หมองมัว(adj) gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai Definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
น่าหดหู่(adj) depressed, See also: gloomy, sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่น่าหดหู่เช่นนี้เลย, Thai Definition: ที่ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน
ชอื้อ(adj) gloomy, See also: dark, dusky

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
ขมึง[khameung] (v) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
มืดมน[meūtmon] (v) EN: dark ; become gloomy
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมองมัว[møngmūa] (adj) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky
มัว[mūa] (x) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague  FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พยับ[phayap] (adj) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim  FR: nuageux ; couvert

CMU Pronouncing Dictionary
gloom
gloomy
gloomier
gloomily

Oxford Advanced Learners Dictionary
gloom
glooms
gloomy
gloomier
gloomily
gloomiest

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ,   /  ] gloomy; depressed #4,405 [Add to Longdo]
阴沉[yīn chén, ㄧㄣ ㄔㄣˊ,   /  ] gloomy #20,446 [Add to Longdo]
阴冷[yīn lěng, ㄧㄣ ㄌㄥˇ,   /  ] gloomy and cold #22,129 [Add to Longdo]
阴郁[yīn yù, ㄧㄣ ㄩˋ,   /  ] gloomy #37,560 [Add to Longdo]
幽暗[yōu àn, ㄧㄡ ㄢˋ,  ] gloom #37,971 [Add to Longdo]
块垒[kuài lěi, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄟˇ,   /  ] gloom; a lump on the heart [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na, n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) #13,994 [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv, n, vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
グルーミー[guru-mi-] (adj-na) gloomy [Add to Longdo]
暗い気持になる[くらいきもちになる, kuraikimochininaru] (exp, v5r) to feel gloomy [Add to Longdo]
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0271 seconds, cache age: 5.226 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม