Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ blow แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
137 ผลลัพธ์ สำหรับ blow  B L OW1
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -blow-, *blow*

Longdo Approved EN-TH
blow fly(n ) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, metallic fly
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
blow[VT] พัด, See also: โชย, รำเพย
blow[VT] สูดจมูก
blow[VI] เป่า, See also: เป่าลม, พ่นลม
blow[VT] เป่า (แก้ว)
blow[N] ลมแรง (คำไม่เป็นทางการ)
blow[N] การเป่า
blow[VT] ส่งจูบ
blow[VT] พลาดโอกาส (คำสแลง)
blow[VT] ระเบิด, See also: ขาด, ไหม้, Syn. explode
blow[VT] เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง
Hope Dictionary
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน
blowfishn. ปลาที่สามารถพองตัวเองได้
blowgunn. หลอดเป่ากระสุนอาวุธ
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
blowtorchn. เครื่องพ่นไฟ
Nontri Dictionary
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
blow(vi,vt) พัด,เป่าลม,ผิวปาก,ตี,ชก,ต่อย
blown(adj) ที่ปลิวไป
blowout(n) ยางแตก
blowpipe(n) ท่อเป่าไฟ
blowtorch(n) เครื่องพ่นไฟ
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blow downเปิดทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow well; flowing artesian wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blow-back; pop-back; popping back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow-back; pop-back; popping back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blow-byแก๊สรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blower wheelล้อเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blowholeโพรงแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Blow, Normalฟิวส์ธรรมดา [การแพทย์]
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]
Blowingบวม [การแพทย์]
Blowing agentสารที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิห้อง แต่จะสลายตัวที่อุณหภูมิสูงและปล่อยก๊าซออกมา โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ/หรือปฏิกิริยาทางความร้อน ทำให้เกิดช่องว่างหรือรูพรุนขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตยางฟองน้ำ (Sponge) ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต [เทคโนโลยียาง]
Blowing dust or blowing sandฝุ่นปลิว หรือทรายปลิว [อุตุนิยมวิทยา]
Blowing Exerciseการให้เด็กเล่นเป่าเกมส์ต่างๆ [การแพทย์]
Blowing snowหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Longdo Unapproved EN-TH
blow over (vt) ถูกลืมเลือน
blowgun (n) ไม้ซาง
blowjob (n) (คำหยาบ) การที่ผู้หญิงสำเร็จความใคร่ให้ฝ่ายชายโดยใช้เพียงปากเท่านั้น
See also: R. Thumbnail gallery post
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
- He wants us to blow up the palace. - เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
I'll blow them off. ผมจะขับไล่พวกเขา The Great Dictator (1940)
One move from you and my artillery will blow you to pieces! ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่ The Great Dictator (1940)
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces. ฉันจะเอาปืนฉันเข้ามาในนี้ และฉันจะเป่าสมองมันซะ The Great Dictator (1940)
- Better blow your nose. - สั่งนํ้ามูกซะ Rebecca (1940)
Fine blow to my conceit, that's all. - ไม่เป็นไร ผมก็เเค่เสียหน้า Rebecca (1940)
Anyone in his right mind would blow his stack. ใครในใจขวาของเขาจะพัดแต็คของเขา 12 Angry Men (1957)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female. ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
(Whistle blows softly) - It's for you. มันสำหรับคุณ มันคือใคร สวน Help! (1965)
Why not really blow it up captain? แล้วทำไมไม่ระเบิดมันจริงๆ เลยล่ะ ผู้กอง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What would happen if somebody were to blow up that bridge? แล้วถ้าเผื่อมีใครสักคนระเบิดสะพานนั่นทิ้งล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Ah, look, they're going to blow up your geraniums. อาดูพวกเขากำลังจะระเบิดขึ้น เจอเรเนียมส ของคุณ โธ่เอ๊ย How I Won the War (1967)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blowA cold wind was blowing.
blowA fuse has blown.
blowA gentle wind is blowing.
blowA gentle wind was blowing.
blowA hard wind is blowing.
blowAlthough there was no wind blowing, the door opened of itself.
blowAn autumn breeze begins to blow.
blowA north wind blows, obviously off the icebergs.
blowA rose is sweeter in the bud than full blown.
blowA strong wind is blowing and I can't walk fast.
blowA strong wind was blowing.
blowA whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อ่อนไหว[ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
แมลงวันหัวเขียว[N] bluebottle, See also: blow fly
ส่งจูบ[V] blow a kiss, Example: ลูกสาวหันมาส่งจูบให้ผมก่อนที่จะไปโรงเรียน
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
พัดผ่าน[V] blow, Example: ลมจากทะเลพัดผ่านอยู่วูบวาบเสยเอาเส้นผมที่ปรกหน้าผากปลิวปรูไป, Thai definition: โบกหรือโชยผ่านมา
พัดพา[V] blow, See also: puff, Example: ฝนที่ตกอยู่ไกลๆ พัดพาเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมากระทบตัวจนรู้สึกได้, Thai definition: เคลื่อนไหวไปหรือกระพือไปโดยอาศัยแรงลม
สั่งน้ำมูก[V] blow the nose, Syn. สั่งขี้มูก, Example: หัวหน้าสั่งลูกน้องเหมือนสั่งน้ำมูกเพราะไม่มีใครทำตาม, Thai definition: สั่งแล้วไม่เกิดผล, สั่งการแล้วไม่มีใครทำ, Notes: (โวหาร)
ลมโกรก[V] blow strongly, Example: ชั้นบนเป็นห้องใหญ่เปิดไว้โล่ง ลมโกรกทั้งวันกลางคืน
ปักเป้า[N] globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พ่น[V] blow, See also: emit, spurt, spray, spout, spit, eject, Example: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรูปปั้นเป็นพญานาคพ่นน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นน้ำ พ่นสี
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
โชย[v.] (chōi) EN: blow gently   FR: souffler avec fouceur
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows   
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks   
CMU Pronouncing Dictionary
BLOW   B L OW1
BLOWE   B L OW1
BLOWS   B L OW1 Z
BLOWY   B L OW1 IY0
BLOWN   B L OW1 N
BLOWUP   B L OW1 AH2 P
BLOWED   B L OW1 D
BLOWER   B L OW1 ER0
BLOWING   B L OW1 IH0 NG
BLOWIER   B L OW1 IY0 ER0
Oxford Advanced Learners Dictionary
blow  (v) blˈou
blown  (v) blˈoun
blows  (v) blˈouz
blowed  (v) blˈoud
blower  (n) blˈouər
blowzy  (j) blˈauziː
blow-up  (n) blˈou-ʌp
blowers  (n) blˈouəz
blowfly  (n) blˈouflaɪ
blowing  (v) blˈouɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] blow nose, #73,880 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, / ] blow (as of wind); sound of wind, #82,773 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] blowing of the wind [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, ] blowfish [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Blasformen {n}blow moulding [Br.]; blow molding [Am.] [Add to Longdo]
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine [Add to Longdo]
Keulenhieb {m} | Keulenhiebe {pl}blow with a club | blows with a club [Add to Longdo]
Rückstoß {m}blow back [Add to Longdo]
Schlag {m}; Hieb {m}; Stoß {m} | Schläge {pl}; Hiebe {pl}; Stöße {pl}blow | blows [Add to Longdo]
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
さし[, sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
カウンターブロー[, kaunta-buro-] (n) counterblow [Add to Longdo]
Time: 0.0075 seconds, cache age: 60.034 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม