mild แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


116 ผลลัพธ์ สำหรับ mild  M AY1 L D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mild-, *mild*, mil

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mild(adj) (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
mild(adj) (อากาศ) อบอุ่น, See also: อากาศ ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง, Syn. tropical, peaceful, calm
mild(adj) อ่อนโยน, See also: สุภาพ, ถ่อมตัว, Syn. easygoing
mild(adj) อ่อนนุ่ม, See also: นุ่มนวล, เบาบาง
mild(adj) (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, See also: อาหาร, เครื่องดื่ม ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด, Syn. hot
milden(vi) อ่อน, See also: เบาบาง
milden(vt) ทำให้อ่อน, See also: ทำให้เบาบาง
mildew(n) โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew(vi) เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew(vt) ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil

Hope Dictionary
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน, อ่อนโยน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุน, ไม่เผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
milden(ไมลฺ'เดิน) vt., vi. ทำให้อ่อน, กลายเป็นอ่อน, ทำให้เบาบาง, กลายเป็นเบาบาง
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง

Nontri Dictionary
mild(adj) อ่อนโยน, เบา, จืด, อ่อน, ไม่ฉุน, ไม่ขม, ไม่แรง
mildew(n) เห็ดรา, โรคเชื้อรา
mildness(n) ความอ่อนโยน, ความเบา, ความจืด, ความอ่อน, ความไม่ฉุน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
Mild Conditionsภาวะไม่รุนแรง [การแพทย์]
Mild Groupพวกที่เป็นไม่รุนแรง [การแพทย์]
Mild steelเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ [TU Subject Heading]
Mildnessความอ่อน [การแพทย์]
Mildness, Superความอ่อนเป็นพิเศษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doctor said he's okay. Mild shock. He can go home in the morning. หมอบอกว่าเขาโอเค เเค่ช็อค เช้าก็กลับบ้านได้คะ Jaws (1975)
A mild puff of wind forces your head low. "'แม้เพียงลมพัดเบาๆ เจ้าก็ยังโอนเอนตาม Wild Reeds (1994)
Anything from a mild earthquake to a slight seismic shift. อะไรจากแผ่นดินไหวรุนแรง การเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวเล็กน้อย Dante's Peak (1997)
It's mild weather. อากาศก็ดีออก Show Me Love (1998)
You know, her discoloration could easily be interpreted as an allergic reaction or a mild form of hives. หน้าเธอเรืองแสง เพราะแพ้เครื่องสำอางมากกว่า Around the World in 80 Days (2004)
He's suffered both a mild concussion and hypothermia, either of which could result in memory loss. เขาทั้งหมดสติและร่างกายเย็นเฉียบ อย่างใดอย่างหนึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำได้ Distant Past (2007)
Just A Mild Sprain. พลิกนิดหน่อยเอง Something's Coming (2007)
Or, uh, mild depression? หรือเป็นพวกจิตหดหู่ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Well, they can be mild to practically non-existent. อ้อ อาการนั้นทรงตัวไม่แน่นอน มีทั้งทุเลาไม่รุนแรง Cancer Man (2008)
But I'm going to give you a mild sedative To reduce any anxiety. แต่ฉันจะให้ยาสลบอ่อนๆเพื่อลดความกังวล The Ghost Network (2008)
He has a mild concussion, but he's gonna be fine. Thank you. เขาอ่านใจได้ แต่เขาไม่เป็นไร The Arrival (2008)
Good point. Snoring is too mild a word for what you're doing. นั่นแหละ คำว่า"กรน"ยังเบาไป Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mildAn umbrella is useful in a mild rain, but when it rains cats and dogs an umbrella is of little help.
mildAs a whole the climate of Japan is mild.
mildDiscipline is rather mild at this school.
mildGenerally speaking, the climate here is mild.
mildGenerally speaking, the climate in England is mild.
mildGenerally speaking, the climate of Japan is mild.
mildHe has a mild nature.
mildHe has too many interests, to put it mildly.
mildHe is so mild in disposition that I have never heard him speak in a loud voice.
mildI have a mild pain here.
mildIsn't it a mild winter this year? Makes life easier.
mildIt may be said, as a role, that the climate of Japan mild.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สุขุม(adj) mild, See also: soft, Syn. อ่อนโยน
ความละมุนละม่อม(n) gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
รวยริน(adv) gently, See also: mildly, lightly, nice and cool, Example: ดอกราตรีส่งกลิ่นรวยรินยามค่ำคืน
แกงจืด(n) soup, See also: mildly seasoned soup, Example: แกงจืดเป็นอาหารอ่อนที่มีประโยชน์ต่อคนไข้, Thai Definition: กับข้าวที่เป็นปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
เหล็กเหนียว(n) mild steel, Syn. เหล็กกล้าละมุน
ความนุ่ม(n) softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant
จืด[jeūt] (adj) EN: light ; mild ; weak  FR: doux
แกงจืด[kaēng jeūt] (n, exp) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup  FR: soupe claire [ f ] ; soupe de légumes [ f ]
การต่อว่าอย่างสุภาพ[kān tøwā yāng suphāp] (n, exp) EN: mild complaint
เหล็กเหนียว[lek nīo] (n, exp) EN: mild steel
มารยาทสุภาพ[mārayāt suphāp] (adj) EN: mild-mannered ; well-mannered
นุ่มนวล[numnūan] (adj) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth  FR: tendre ; câlin ; doux
อมยิ้ม[omyim] (v) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself
อ่อน[øn] (adj) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle  FR: mou ; tendre ; souple

CMU Pronouncing Dictionary
MILD M AY1 L D
MILDER M AY1 L D ER0
MILDEW M IH1 L D UW2
MILDLY M AY1 L D L IY0
MILDEST M AY1 L D AH0 S T
MILDEWS M IH1 L D UW2 Z
MILDRED M IH1 L D R IH0 D
MILDRID M IH1 L D ER0 IH0 D
MILDENBERGER M AY1 L D AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
mild (j) mˈaɪld (m ai1 l d)
milder (j) mˈaɪldər (m ai1 l d @ r)
mildew (v) mˈɪldjuː (m i1 l d y uu)
mildly (a) mˈaɪldliː (m ai1 l d l ii)
Mildred (n) mˈɪldrɪd (m i1 l d r i d)
mildest (j) mˈaɪldɪst (m ai1 l d i s t)
mildews (v) mˈɪldjuːz (m i1 l d y uu z)
mildewed (v) mˈɪldjuːd (m i1 l d y uu d)
mildness (n) mˈaɪldnəs (m ai1 l d n @ s)
mildewing (v) mˈɪldjuːɪŋ (m i1 l d y uu i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] mild; gentle; to ease up; to relax #40,325 [Add to Longdo]
微辣[wēi là, ㄨㄟ ㄌㄚˋ, ] mildly spicy [Add to Longdo]
谐婉[xié wǎn, ㄒㄧㄝˊ ㄨㄢˇ, / ] mild and harmonious [Add to Longdo]
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mildew; fungal growth [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Milde { f }balminess [Add to Longdo]
Milde { f }clemency [Add to Longdo]
Milde { f }meekness [Add to Longdo]
Milde { f }mildness [Add to Longdo]
Milderung { f }mitigation [Add to Longdo]
Milderungsgrund { m }extenuating cause [Add to Longdo]
Mildtätigkeit { f }charity [Add to Longdo]
Mildtätigkeit { f }; Güte { f }beneficence [Add to Longdo]
Schmiedestahl { m }; Baustahl { m }mild steel [Add to Longdo]
mild; sanft; glimpflich { adj } | milder | am mildestenmild | milder | mildest [Add to Longdo]
mild; sanft; glimpflich { adv }mildly [Add to Longdo]
mild { adj } | milder | am mildestenbalmy | balmier | balmiest [Add to Longdo]
mildclement [Add to Longdo]
mild { adj }benign; benignant [Add to Longdo]
mild { adv }clemently [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na, n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
やんわりと;やんわり[yanwarito ; yanwari] (adv, vs) softly; mildly; gently [Add to Longdo]
マイルド[mairudo] (adj-na) mild; (P) [Add to Longdo]
マイルドインフレーション[mairudoinfure-shon] (n) mild inflation [Add to Longdo]
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na, n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
和やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] Milde_und_Strenge [Add to Longdo]
慈恵[じけい, jikei] Mildtaetigkeit [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] mild, sanft [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0624 seconds, cache age: 15.069 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม