Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ baste แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
38 ผลลัพธ์ สำหรับ baste  B EY1 S T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -baste-, *baste*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
baste[VT] ทาน้ำมันหรือเนยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและรสชาตอาหาร, See also: ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ
baste[VT] สอยหลวมๆ, See also: เย็บหลวมๆ, เนา
baste[VT] ทุบตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, นวด, ตี, Syn. beat
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
Hope Dictionary
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
"I baste the chicken with one hand and outline the paper with the other. " "ฉันสามารถใช้มือนึงทาน้ำมันไก่ อีกมือนึงทำรายงานได้" Mona Lisa Smile (2003)
Baste your chubby cheeks in tears of gravy. ให้น้ำตามันนองแก้มอ้วนๆของเธอ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Baste me in bling and call me Bulgari. กำนัลฉันด้วยตุ้มหูที่เรียกว่า Bulgari The Naked Truth (2012)
How shall I baste you? ข้าจะทาเจ้าอย่างไรดี True North (2012)
Half of those, that's gonna be someone asking for directions to Starbucks or how to baste a turkey. ครึ่งหนึ่งของผู้ที่จะเป็นคน ถามหาทิศทางไป Starbucks หรือวิธีการทุบตีไก่งวง. The Call (2013)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white   
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   
CMU Pronouncing Dictionary
BASTE   B EY1 S T
BASTED   B EY1 S T AH0 D
BASTEN   B EY1 S T AH0 N
BASTEDO   B AA0 S T EY1 D OW0
Oxford Advanced Learners Dictionary
baste  (v) bˈɛɪst
basted  (v) bˈɛɪstɪd
bastes  (v) bˈɛɪsts
DING DE-EN Dictionary
Bastei {f}; Bastion {f} | Basteien {pl}; Bastionen {pl}bastion | bastions [Add to Longdo]
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
Basteln {n}; Bastelarbeiten {pl}; Bastelei {f}handicraft work; handicrafts [Add to Longdo]
basteln | bastelnd | gebastelt | er/sie bastelt | ich/er/sie bastelte | er/sie hat/hatte gebasteltto do handicrafts; to make things; to build | doing handicrafts | done handicrafts | he/she does handicrafts | I/he/she did handicrafts | he/she has/had done handicrafts [Add to Longdo]
bastelt zurecht; takeltrigs [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
眼張;目張[めばる;メバル, mebaru ; mebaru] (n) (uk) black rockfish (Sebastes inermis); darkbanded rockfish [Add to Longdo]
戸毎眼張;戸毎目張;戸毎鮴[とごっとめばる;トゴットメバル, togottomebaru ; togottomebaru] (n) (uk) Sebastes joyneri (genus of fish); rockfish [Add to Longdo]
荒神目抜[こうじんめぬけ;コウジンメヌケ, koujinmenuke ; koujinmenuke] (n) (uk) (obsc) (See 大佐賀) Sebastes iracundus (species of rockfish) [Add to Longdo]
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings) [Add to Longdo]
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish [Add to Longdo]
赤魚鯛;阿候鯛;あこう鯛[あこうだい, akoudai] (n) (1) (uk) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) {food} (See 赤魚・2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
雪花石膏[せっかせっこう, sekkasekkou] (n) alabaster [Add to Longdo]
Time: 0.0768 seconds, cache age: 8.146 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม