auror แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


38 ผลลัพธ์ สำหรับ auror
ภาษา
หรือค้นหา: -auror-, *auror*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
aurora(n) แสงสว่างยามเช้า, Syn. dawn, dawning, morning

Hope Dictionary
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn
aurora australisn. แสงขั้วโลกใต้
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
auroral(ออรอ'รัล) adj. คล้ายแสงอรุณ, เกี่ยวกับแสงขั้วโลก (of or like the dawn)

Nontri Dictionary
aurora(n) แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทอง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aurorมือปราบมาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dawlish, the auror has let slip that the Potter boy, will not be moved until the 30th of this month. ดอว์ลิช มือปราบมารหลุดปากว่า เด็กพอตเตอร์คนนี้จะไม่ถูกย้ายไปจนกว่าวันที่ 30 เดือนนี้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The auror office no longer plays any part in the protection of Harry Potter. สำนักงานมือปราบมาร ไม่ได้มีบทบาทในการปกป้องแฮร์รี่แล้ว Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aurorIn Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?
aurorThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
aurorThe aurora was truly remarkable.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุษา(n) aurora, Thai Definition: แสงเงินแสงทอง
แสงเงินแสงทอง(n) dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai Definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [ f ]
นกเขนท้องแดง[nok khēn thøng daēng] (n, prop) EN: Daurian Redstart  FR: Rougequeue aurore [ m ]
รุ่งอรุณ[rung-arun] (n) EN: dawn ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
วัดอรุณฯ[Wat Arun] (n, prop) EN: wat Arun ; Temple of Dawn  FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [ m ]
วัดอรุณราชวราราม[Wat Arunrātchawarārām] (n, prop) EN: Wat Arun ; Temple of Dawn ; Wat Arun Rachavararam ; Arun Rachavararam Temple  FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
aurora
auroral

Oxford Advanced Learners Dictionary
aurora
auroras

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ,   /  ] aurora (astronomy) #28,729 [Add to Longdo]
欧若拉[ōu ruò lā, ㄡ ㄖㄨㄛˋ ㄌㄚ,    /   ] aurora #129,951 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aurorafruchttaube { f } [ ornith. ]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Auroramusketier { n } [ ornith. ]Rainbow Starfrontlet [Add to Longdo]
Auroragimpel { m } [ ornith. ]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Auroraastrild { m } [ ornith. ]Crimson-winged Pytilia [Add to Longdo]

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aurorมือปราบมาร

EDICT JP-EN Dictionary
オーロラ[o-rora] (n) aurora; (P) #12,214 [Add to Longdo]
尉鶲[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
南極光[なんきょくこう, nankyokukou] (n) aurora australis; southern lights [Add to Longdo]
北極光[ほっきょくこう, hokkyokukou] (n) northern lights; aurora borealis [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0295 seconds, cache age: 13.396 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม