aurora แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


38 ผลลัพธ์ สำหรับ aurora  ER0 AO1 R AH0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -aurora-, *aurora*
Possible hiragana form: あうろら

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
aurora(n) แสงสว่างยามเช้า, Syn. dawn, dawning, morning

Hope Dictionary
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn
aurora australisn. แสงขั้วโลกใต้
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
auroral(ออรอ'รัล) adj. คล้ายแสงอรุณ, เกี่ยวกับแสงขั้วโลก (of or like the dawn)

Nontri Dictionary
aurora(n) แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทอง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution. ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ The Russia House (1990)
Ever hear of the Aurora Project? เคยได้ยินโครงการ Aurora ไหม ? Squeeze (1993)
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project? คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ Aurora ? Squeeze (1993)
Aurora needs an object to facilitate her trance. ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ The Orphanage (2007)
If there's anything, Aurora will see it. ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ออโรร่าจะเห็นมัน The Orphanage (2007)
The children are here. Aurora saw them. I can't leave. พวกเด็กนั่นอยู่ที่นี่ ออโรร่าก็เห็น ฉันยังไปไม่ได้ The Orphanage (2007)
That is Aurora Borealis. The northern lights. นั่นคือแสงเหนือ Snow Buddies (2008)
Aurora could speak when she was two years old. ออโรร่าสามารถพูดได้ขณะที่อายุแค่ 2 ขวบ Babylon A.D. (2008)
As a fetus, Aurora learned to process information... just like a computer. ขณะที่เป็นตัวอ่อนออโรร่า.. เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ แบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ Babylon A.D. (2008)
This is what Aurora represented. นี่คือสิ่งที่ออโรร่าจะนำเสนอ Babylon A.D. (2008)
But not anymore. Aurora was our trademark. และออโรร่าเป็นปาฏิหารย์ของพวกเรา Babylon A.D. (2008)
Aurora was designed to breed. ออโรร่าถูกออกแบบให้สืบสายพันธ์ Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auroraIn Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?
auroraThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
auroraThe aurora was truly remarkable.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุษา(n) aurora, Thai Definition: แสงเงินแสงทอง
แสงเงินแสงทอง(n) dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai Definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง

CMU Pronouncing Dictionary
AURORA ER0 AO1 R AH0
AURORAL ER0 AO1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
aurora (n) ˈɔːrˈɔːrə (oo1 r oo1 r @)
auroras (n) ˈɔːrˈɔːrəz (oo1 r oo1 r @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, / ] aurora (astronomy) #28,729 [Add to Longdo]
欧若拉[ōu ruò lā, ㄡ ㄖㄨㄛˋ ㄌㄚ, / ] aurora #129,951 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aurorafruchttaube { f } [ ornith. ]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Auroramusketier { n } [ ornith. ]Rainbow Starfrontlet [Add to Longdo]
Auroragimpel { m } [ ornith. ]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Auroraastrild { m } [ ornith. ]Crimson-winged Pytilia [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
オーロラ[o-rora] (n) aurora; (P) #12,214 [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
南極光[なんきょくこう, nankyokukou] (n) aurora australis; southern lights [Add to Longdo]
北極光[ほっきょくこう, hokkyokukou] (n) northern lights; aurora borealis [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1768 seconds, cache age: 2.231 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม