aime แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


56 ผลลัพธ์ สำหรับ aime
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -aime-, *aime*
Possible hiragana form: あいめ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

Hope Dictionary
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์, ผู้ไม้ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, การสละสิทธิ์, คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง, ประกาศตัวเอง

Nontri Dictionary
raiment(n) เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งหุ่ม

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Aimer

n. One who aims, directs, or points. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take aim. เก็บมัน Kung Fu Panda 2 (2011)
I say that we take a cannon Aim it at his door and then เราจะเล็งปืนใหญ่ไปที่ประตูบ้านเขาและ.. The Nightmare Before Christmas (1993)
Aim for the heart and lungs. เล็งที่หัวใจหรือปอด Léon: The Professional (1994)
Ideas that aim high... คิดได้ขนาดนี้... Wild Reeds (1994)
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom. โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
...it might interfere with my aim. เป้าหมายของฉันอาจเปลี่ยน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Aim, fire! มุ่ง ยิง Yellow Submarine (1968)
"... their aim to make the townsfolk flee." ♪ คิดไล่ชาวบ้านไปพ้นที่นี่ ♪ Blazing Saddles (1974)
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him. แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง Phantasm (1979)
Aim to touch down a third of the way. A slight cross wind, so be ready. เล็งแตะพื้นที่ 3 ส่วน 4 ของรันเวย์ ลมพัดขวางนิดหน่อย เตรียมพร้อมไว้ Airplane! (1980)
"Noncooperation has one aim: "การไม่ให้ความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ Gandhi (1982)
I aim, like this. ฉันมุ่งมั่นเช่นนี้ Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimeEducation shouldn't be aimed at passing a test.
aimeHe aimed at the bird.
aimeHe picked up the rifle and aimed it at the target.
aimeHis criticisms were aimed at Japanese government.
aimeI aimed at the tiger and fired, but missed him.
aimeI aimed my gun at the target.
aimeMy remarks were not aimed at you.
aimeShe aimed at the target.
aimeShe aimed for become an actress.
aimeThe governor's speech was aimed at the press.
aimeThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
aimeThe hunter aimed at the bird but missed.

CMU Pronouncing Dictionary
aime
aimed
aimee
aimetti

Oxford Advanced Learners Dictionary
aimed

Longdo Approved FR-TH
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai
je t'aime.ฉันรักเธอ

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj) ชอบ

EDICT JP-EN Dictionary
改名[かいめい, kaimei] (n, vs) name change; (P) #594 [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P) #798 [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) #3,502 [Add to Longdo]
題名[だいめい, daimei] (n) title; (P) #5,909 [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n, vs, adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) #7,488 [Add to Longdo]
命中[めいちゅう, meichuu] (n, vs) a hit; hitting something that was aimed at; (P) #8,604 [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
築地[つきじ, tsukiji] (n) reclaimed land #10,480 [Add to Longdo]
対面[たいめん(P);たいめ(ok), taimen (P); taime (ok)] (n, vs, adj-no) (1) interview; meeting; (2) opposing (traffic, etc.); facing; confronting; (P) #11,380 [Add to Longdo]
背面[はいめん, haimen] (n, adj-no) rear; back; reverse #12,685 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0198 seconds, cache age: 0.238 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม