Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ about แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


97 ผลลัพธ์ สำหรับ about  AH0 B AW1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -about-, *about*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved FR - EN
aboutbit, small piece

Longdo Approved EN-TH
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
about(prep) เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, with regard to
about(prep) ใกล้กับ
about(prep) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ในทิศทางตรงข้าม
about(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about
about(adv) แพร่หลาย
about(prep) รอบ
about to do something(idm) เกือบทำบางสิ่ง, See also: ใกล้จะถึงบางอย่าง

Hope Dictionary
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้, ที่ใกล้เคียง, อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
man about townคนสังคมจัด, ผู้มีบทบาทมากในสังคม, ชาวกรุง
marabout(แม'ระเบาทฺ) n. ฤาษีหรือพระอิสลาม
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม, อ้อมค้อม, วกวน, เป็นวงกลม, อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น, วงเวียนที่ต้องขับรอบ, คำพูดวกวน, การพูดวกวน, Syn. circular
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น, ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ, การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น, การโต้ตอบ, เสียงสะท้อนกลับ, การหันกลับ, Syn. reversal
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน, อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน, ณ ที่ไหน, อยู่ที่ไหน n. สถานที่, ถิ่นที่, ตำแหน่งที่

Nontri Dictionary
about(adv, pre) ประมาณ, เกือบ, รอบ, เกี่ยวกับ, ราวๆ, ประมาณ
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
hereabout(adv) แถวๆนี้, แถบนี้, ใกล้ๆกันนี้
roundabout(adj) วกวน, อ้อมค้อม, เป็นวงกลม
runabout(n) เรือยนต์เล็ก, รถที่นั่งเดี่ยว
thereabout(adv) แถวๆนั้น, ราวๆ นั้น, ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น, ราวๆ นั้น, ในบริเวณนั้น
whereabouts(adv) แถวไหน, ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่, สถานที่, ตำแหน่งที่, ถิ่นที่

Longdo Unapproved EN-TH
About to(slang) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about Dan? แล้วแดนล่ะ The Lost Boy (2009)
Forget about it. โอเค Poseidon (2011)
How about you Ahjussi... คุณคะ Episode #1.5 (2011)
About what? เรื่องอะไร? Bring Down the Hoe (2013)
Think about it. คิดสิ Quite a Common Fairy (2013)
Now don't you worry about us. ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His Excellency is about to descend the stairs. ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
What's good about it? นายจะบอกอะไรฉัน The Great Dictator (1940)
What about the barber? สิ่งที่เกิดกับช่างตัดผมหรอ The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel has talked about you. คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ The Great Dictator (1940)
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein. เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน The Great Dictator (1940)
Know anything about it? รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้าง The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
about67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
aboutA bad cold is going about now.
aboutA big red fish is swimming about in the pond.
aboutAbout 14, 000 of these usually have tickets for the Center Court.
aboutAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
aboutAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
aboutAbout all, take care of yourself.
aboutAbout an hour's walk brought us to the lake.
aboutAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
aboutAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
aboutAbout face!
aboutAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วกไปวนมา(adv) in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai Definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
ราว(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง, Example: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
เกือบจะ(adv) about, See also: almost, shortly, nearly, Syn. แทบจะ, เกือบ, Example: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย
เกี่ยวกับ(prep) about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai Definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง
ราวๆ(adv) around, See also: about, approximately, Syn. ประมาณ, ราว, Example: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้
สัก(adv) just, See also: about, around, approximately, only, Syn. อย่างน้อย, เพียง, ราว, ประมาณ, Example: เขาขอให้เราทบทวนเรื่องนี้สักเล็กน้อย
ประมาณ(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ราว, ราวๆ, โดยประมาณ, Example: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน, Thai Definition: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
พอฟัด(adv) about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล
พอฟัด(adv) about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บริเวณนั้น ๆ[børiwēn nan-nan] (x) EN: about  FR: aux environs de
ชอบมาก[chøp māk] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
เดินป่า[doēn pā] (v, exp) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près

CMU Pronouncing Dictionary
ABOUT AH0 B AW1 T
ABOUT'S AH0 B AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
about (a) ˈəbˈaut (@1 b au1 t)
about-face (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪs (@1 b au2 t - f ei1 s)
about-faced (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪst (@1 b au2 t - f ei1 s t)
about-faces (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪz (@1 b au2 t - f ei1 s i z)
about-facing (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪŋ (@1 b au2 t - f ei1 s i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately, #38,250 [Add to Longdo]
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately; also written 約莫|约莫, #64,454 [Add to Longdo]
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, / ] about a hundred; a hundred or so, #217,950 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Kehrtwendung { f }; Wendung { f }about face; volte-face [Add to Longdo]
über { prp; +Akkusativ } | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あらまし[aramashi] (adv, n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな, そんな, どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いい頃;良い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おろちょろ[orochoro] (n, vs) lounging about [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
くよくよ[kuyokuyo] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf, prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1085 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม