ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spinach

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spinach-, *spinach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
spinach(n) ผักปวยเล้ง, ที่ในการ์ตูนเรื่อง Popeye แปลคำว่า spinach ว่าผักโขม หรือ ผักขม นั้นจริงๆ คือ ไม่ถูกต้อง (ผักโขม จะตรงกับภาษาอังกฤษ amaranth)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinach(n) ผักขม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม, ใบของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jason has some spinach in his teeth....ก็มองหาชายหนุ่มสุดเปอร์เฟค อย่างเจศักด์เพราะคุณก็อยากรู้สึกถึงความปลอดภัย Valentine (2001)
I don't want spinach You eat itไม่ต้องการผักขม คุณกินมัน Oldboy (2003)
Hey, Uncle Ben, what's that stuff you put on top of your spinach salad?น้าเบ็น น้าใส่อะไรลงไป ในสลัดผักขมเหรอคะ The Perfect Man (2005)
I made my famous spinach pie. The trailer's nice and toasty.ชั้นทำพายผักโขมสูตรเด็ดมาให้ กำลังอุ่นๆ เลย The Lake House (2006)
Biology project. I ordered you the spinach salad.โทษทีค่ะ มาช้า ติดโปคเจคชีวะ Twilight (2008)
It's like i have spinach In my teeth or something.ฉันไม่รู้ / ฉันจะเข้าไปดูในห้องน้ำ Carrnal Knowledge (2009)
When i don't have creamed spinach all over me.ถ้าไม่มีครีมเลอะเทอะพวกนี้ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
usually they put spinach in kimbap but..ธรรมดาเขาใส่ผักโขมลงในคิมบับ แต่... Hello Ghost (2010)
Grace had a spinach frittata the other day for brunch.เกรซกินไข่เจียวผักโขม เป็นมื้อกลางวันเมื่อวันก่อน Kupale (2012)
It's a spinach and kale power smoothie.มันคือผักขม แล้วก็กะหล่ำปลี พาวเวอร์สมูทตี้ Zane vs. Zane (2013)
We've got a spinach quiche, freshly-baked baguette...เรามีคีชผักขม ( quiche - แป้งอบกรอบมีไส้ ) ขนมปังก้อนยาว อบใหม่ร้อนๆ Virtual Reality Bites (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinachChildren often hate spinach.
spinachEat up all your spinach!
spinachHe's spent all afternoon rooting up last year's spinach plants.
spinachThere are people who don't like spinach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักขม(n) Spinach, Example: วิตามินบีพบมากในผักขมและผักใบเขียวอื่นๆ, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
ขม(n) spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงาะถอดรูป[ngǿ thøtrūp] (n, exp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat
ผักบุ้ง[phakbung] (n) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory  FR: liseron d'eau [ m ]
ผักขม[phak khom] (n) EN: spinach  FR: épinard [ m ]
ผักปลัง[phakplang] (n) EN: Ceylon Spinach
ปวยเล้ง[pūaylēng] (n) EN: Spinach

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spinach

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinach

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ,  ] spinach #12,608 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] spinach #61,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk, vi, aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk, vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) #4,016 [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
菠薐草(P);ほうれん草;法蓮草;鳳蓮草[ほうれんそう, hourensou] (n) spinach; (P) [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spinach \Spin"ach\, Spinage \Spin"age\, n. [OF. espinache,
   espinoche, F. ['e]pinard; cf. F. spinace, Sp. espinaca; all
   fr. Ar. isf[=a]n[=a]j, isfin[=a]j, aspan[=a]kh, probably of
   Persian origin.] (Bot.)
   A common pot herb ({Spinacia oleracea}) belonging to the
   Goosefoot family.
   [1913 Webster]
 
   {Mountain spinach}. See {Garden orache}, under {Orache}.
 
   {New Zealand spinach} (Bot.), a coarse herb ({Tetragonia
    expansa}), a poor substitute for spinach.
    [1913 Webster]
 
   Note: Various other pot herbs are locally called spinach.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spinach
   n 1: southwestern Asian plant widely cultivated for its
      succulent edible dark green leaves [syn: {spinach},
      {spinach plant}, {prickly-seeded spinach}, {Spinacia
      oleracea}]
   2: dark green leaves; eaten cooked or raw in salads

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top