ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secreted

S AH0 K R IY1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secreted-, *secreted*, secret, secrete
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a protein... secreted by a fungus called Aspergillus Ticor.หลั่งออกมาจากเชื้อราชื่อ แอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์ Primer (2004)
The substances secreted by these plants can be recognized by our bodies.สารลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพืช อาจเป็นที่ต้องการของร่างกายเรา Home (2009)
Okay, say I've stolen an incalculable fortune and secreted it away.โอเค สมมติว่าฉันขโมยสมบัติล้ำค่า แล้วนำมันไปซ่อนไว้ล่ะ Taking Account (2011)
Caesar is within Sinnuessa, secreted among the rebels.ซีซาร์อยู่ในไซนูเอสซา ปลอมตัวปะปนอยู่กับพวกกบฏ Blood Brothers (2013)
We're going to go home and I will see you and Mrs. Barlow secreted away before anybody knows you're gone.พวกเรากำลังจะกลับบ้าน และข้าจะต้องได้เห็นเจ้า และคุณนายบาร์โลว์แอบหลบหนีไปซะ ก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าเจ้าหนีไปแล้ว VIII. (2014)
Um, ACTH is a hormone secreted by the pituitary during moments of terror.เอซีทีเอชคือฮอร์โมนที่หลั่ง จากต่อมพิทูอิทารี เมื่อตกใจกลัว I, Witness (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETED S AH0 K R IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secrete \Se*crete"\, v. t. [imp. & p. p. {Secreted}; p. pr. &
   vb. n. {Secreting}.] [L. secretus separated, secret, hidden,
   p. p. of secernere. See {Secret}, and cf. {Discrete},
   {Discreet}.]
   1. To deposit in a place of hiding; to hide; to conceal; as,
    to secrete stolen goods; to secrete one's self.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To separate from the blood and elaborate by the
    process of secretion; to elaborate and emit as a
    secretion. See {Secretion}.
    [1913 Webster]
 
       Why one set of cells should secrete bile, another
       urea, and so on, we do not know.   --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To conceal; hide. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top