ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sainthood

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sainthood-, *sainthood*, sainthoo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sainthood(n) ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sainthood(เซนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นนักบุญ, ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wasn't going to tell you, but your standards of sainthood crap won me over.ฉันก็จะไม่บอกคุณอยู่แล้ว แต่ที่คุณคุยนั่นนี่เรื่องเทวดาชนะใจฉัน Lockout (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหัต[arahat = ørahat] (n) EN: sainthood

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sainthood

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sainthood

Japanese-English: EDICT Dictionary
列聖[れっせい, ressei] (n, vs) canonization (i.e. establishment of sainthood) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sainthood \Saint"hood\, n.
   1. The state of being a saint; the condition of a saint.
    --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   2. The order, or united body, of saints; saints, considered
    collectively.
    [1913 Webster]
 
       It was supposed he felt no call to any expedition
       that might endanger the reign of the military
       sainthood.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sainthood
   n 1: saints collectively
   2: the status and dignity of a saint

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top