ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rhinoplasty

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhinoplasty-, *rhinoplasty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rhinoplasty(n) ศัลยกรรมจมูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinoplastyศัลยกรรมตกแต่งจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhinoplastyศัลยกรรมตกแต่งจมูก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rhinoplasty[ไรโนพลาสตี้] (n) พี่ฤทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was corrective rhinoplasty for a deviated...ฉันแค่ผ่าตัดตกแต่งจมูกเพราะว่ามันเบี้ยว... Let Me Entertain You (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rhinoplasty
rhinoplasty

Japanese-English: EDICT Dictionary
隆鼻術[りゅうびじゅつ, ryuubijutsu] (n) cosmetic (plastic) surgery of the nose; rhinoplasty; nose job [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhinoplasty \Rhi"no*plas`ty\, n. [Rhino- + -plasty: cf. F.
   rhinoplastie.]
   Plastic surgery of the nose to correct deformity or to
   replace lost tissue. Tissue may be transplanted from the
   patient's cheek, forehead, arm, etc., or even from another
   person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rhinoplasty
   n 1: cosmetic surgery to improve the appearance of your nose
      [syn: {nose job}, {rhinoplasty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top