ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long distance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long distance-, *long distance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Long distance telephone serviceบริการโทรศัพท์ทางไกล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
long distance(vt) long distance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the country where I am traveling, Tibet... people believe if they walk long distances to holy places... it purifies the bad deeds they've committed.ในประเทศที่ฉันเดินทางนี้ ที่ทิเบต ผู้คนเชื่อว่า ถ้าเราเดิน แสวงบุญไกลๆ เราจะลดกรรมที่ก่อเอาไว้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
What isn't long distance from here, right?ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลจากที่นี่ใช่มั้ย? Wrong Turn (2003)
Super Long Distance Mail Service Distance to Destination: 13477536000000km Estimated time necessary for the arrival of mail: 1 year - 16 days - 12 hours ln 48 hours, this fleet will take a long distance warp to the Sirius Alpha Beta system using a galaxy shortcut anchor.ยานออกจากการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
After this, the Lysithea will... enter a long distance warp.หลังจากปีนี้ ยานเลซิเทียจะ... . เข้าสู่การเดินทางด้วยการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
- What do we call 'em then? - L.D.S.K. Long distance serial killers.ตำรวจเชื่อว่าฆาตกร L.D.S.K. (2005)
You're right. I don't. Long distance relationships never work out.คุณพูดถูก ฉันไม่อยาก รักแท้แพ้ระยะทาง The British Invasion (2007)
All I'm saying is that long distance is no replacement for spending time together.อะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว หนูรู้มันยาก แต่เราทำได้ค่ะพ่อ Betty's Baby Bump (2008)
Yes, I'm happy with my long distance provider.ครับ ผมพอใจในบริการ โทรทางไกลของผม Our Father (2008)
Hello, i'm calling on behalf Of your long distance carrier.ดี ฉันกำลังเรียกตัวแทน The Dreamscape (2008)
And I just can't stand long distance relationship, you know.คนที่นี่ดูไม่เป็นมิตรเลยนะ The Ramen Girl (2008)
Any long distance phone calls.ระยะทางไกลละ Darkness (2009)
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth.คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
long distanceBirds fly long distances.
long distanceFive miles is a long distance to walk.
long distanceHave you ever been in a long distance relationship?
long distanceHe is used to walking long distances.
long distanceHe must be a good walker to have walked such a long distance.
long distanceHe must be a good walker to walk such a long distance.
long distanceI am not accustomed to walking long distances.
long distanceI exhausted myself by walking a long distance.
long distanceI'm not accustomed to walking long distances.
long distanceTwenty miles is a long distance to walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางไกล(adj) long distance, Syn. ระยะไกล, Example: ทางการมีแผนที่จะติดตั้งโทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศ, Thai Definition: มาจากที่ห่างไกล, เกี่ยวกับการติดต่อข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศ
โทรศัพท์ทางไกล(n) long distance, See also: long distance, trunk call
ระยะไกล(n) long distance, See also: lengthy distance, Ant. ระยะใกล้, Example: การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ในระยะไกลควรใช้แผ่นกรองแสงทึบปิดกั้นแสงจ้าของดวงอาทิตย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรศัพท์ทางไกล[thōrasap thāng klai] (n, exp) EN: long distance ; long distance ; trunk call

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长途[cháng tú, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ,   /  ] long distance #8,129 [Add to Longdo]
长跑运动员[cháng pǎo yùn dòng yuán, ㄔㄤˊ ㄆㄠˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ,      /     ] long distance runner [Add to Longdo]
长途网路[cháng tú wǎng lù, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ,     /    ] long distance network [Add to Longdo]
长途话费[cháng tú huà fèi, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˋ,     /    ] long distance call charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferntransport { m }long distance transport [Add to Longdo]
Langstreckentransport { m }long distance transport [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長距離[ちょうきょり, choukyori] (n, adj-no) long distance; long haul; (P) #6,781 [Add to Longdo]
千里[せんり, senri] (n-adv, n-t) 1000 ri; (a) long distance; (P) #8,151 [Add to Longdo]
遠距離[えんきょり, enkyori] (n, adj-no) long distance; tele-; (P) #15,244 [Add to Longdo]
長き;永き[ながき, nagaki] (n, n-pref) long distance; long time #19,858 [Add to Longdo]
遠く離れて[とおくはなれて, tookuhanarete] (n) at a long distance [Add to Longdo]
遠距離恋愛[えんきょりれんあい, enkyoriren'ai] (n) long distance relationship [Add to Longdo]
間遠[まどお, madoo] (adj-na, n) at long distance; in long intervals [Add to Longdo]
長距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] (n) { comp } long distance carrier [Add to Longdo]
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] (n) { comp } long distance company [Add to Longdo]
長距離電話事業[ちょうきょりでんわじぎょう, choukyoridenwajigyou] (n) { comp } long distance telephone company [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
長距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 long distance
   n 1: a telephone call made outside the local calling area; "I
      talked to her by long distance" [syn: {long distance},
      {long-distance call}, {trunk call}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top