ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendants

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendants-, *ascendants*, ascendant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendants
ascendant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascendant(adj) ขึ้น, Syn. ascending, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendant(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10, 000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10, 000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ The Rite (2011)
Ascendant.ลักคา Fade Into You (2014)
The Ascendant.ลัคนา Fade Into You (2014)
Look. Let's talk about this Ascendant.งั้น เรามาพูดถึงเจ้าลัคนาอันนี้กันดีกว่า Fade Into You (2014)
The Ascendant's with me.เพราะลัคนาอยู่ที่ฉัน Fade Into You (2014)
If Kai has access to an Ascendant and is sharing his prison with the Bennett witch, he will eventually find his way out.ถ้าไคสามารถเข้าถึงลัคนาได้ แล้วก็อยู่ร่วมกับแม่มดเบนเนตที่คุกของเขา ท้ายที่สุดเขาจะสามารถหาทางออกจากที่นั่นได้ Fade Into You (2014)
I also have the Ascendant.แล้วก็มีลัคนา Fade Into You (2014)
Poof... only to find Jo's rusty knife full of magic. And we learned that the Ascendant, I.E. The only reason we flew our asses out here in the first place, is actually with Jo at Whitmore 5 minutes from where we started.แล้วเธอมีความคิดที่ดีกว่านี้มั้ยล่ะ? อรุณสวัสดิ์ Fade Into You (2014)
The Ascendant is off the table.ลัคนาจะไม่อยู่ในแผนนี้ Fade Into You (2014)
OK. Get the Ascendant from Jo.โอเค เอาลัคนามาจากโจ Fade Into You (2014)
But I was born in the house of Leo... with Jupiter rising at twenty-three degrees ascendant.แต่ผมก็เกิดในบ้านของลีโอ... กับดาวพฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้นที่ยี่สิบสามองศาลัคนา . Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascendant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ,     /    ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong #33,084 [Add to Longdo]
福星高照[fú xīng gāo zhào, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄓㄠˋ,    ] lucky star in the ascendant (成语 saw); a lucky sign #91,621 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
直系尊属[ちょっけいそんぞく, chokkeisonzoku] (n) lineal ascendant [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top