ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abmachen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abmachen-, *abmachen*
German-Thai: Longdo Dictionary
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht| ลอกออก , See also: S. lösen, trennen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abmachento untack [Add to Longdo]
abmachento settle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abmachen /apmaxən/
   to arrange; to settle; to untack

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top