ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrolysis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrolysis-, *hydrolysis*, hydrolysi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hydrolysisการสลายด้วยน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hydrolysisการแยกสลายด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrolysisการแยกสลายด้วยน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrolysisการแยกสลายด้วยของเหลว [TU Subject Heading]
hydrolysisการแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส, ปฏิกิริยาระหว่างไอออนของเกลือบางชนิดกับน้ำได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrolysisการสลายตัว, [การแพทย์]
Hydrolysis, Completeการสลายตัวอย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hydrolysis

Japanese-English: EDICT Dictionary
加水分解[かすいぶんかい, kasuibunkai] (n, vs, adj-no) hydrolysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrolysis \Hy*drol"y*sis\, n. [Hydro-, 1 + -lysis.] (Chem.)
   A chemical process causing the splitting of a chemical bond
   by the addition of the elements of water. Where the bond
   which is split is not part of a ring structure, this process
   causes formation of two compounds from one compound plus
   water, as in the hydrolysis of the ester bonds of fats during
   {saponification}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrolysis
   n 1: a chemical reaction in which water reacts with a compound
      to produce other compounds; involves the splitting of a
      bond and the addition of the hydrogen cation and the
      hydroxide anion from the water

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top