ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comedienne

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comedienne-, *comedienne*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedienne(n) นักแสดงตลกหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedienne(คะมี'เดียน) n. นักแสดงละครตลกหญิง, ตัวตลกหญิง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
comedienne

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comedienne
comediennes

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Com'edienne \Co*m['e]`di*enne"\, n. [F., fem. of com['e]dien.]
   A women who plays in comedy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comedienne
   n 1: a female actor in a comedy
   2: a female comedian

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top