ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-putridity-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putridity-, *putridity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putridity(n) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น), Syn. decay, filty

WordNet (3.0)
putridity(n) the state of being putrid

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Putridity

n. [ Cf. F. putridité. ] The quality of being putrid; putrefaction; rottenness. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย", \ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Putrid vapours risingไอเน่าเสียเพิ่มขึ้น James and the Giant Peach (1996)
Like a putrid cinnamon.อบเชย ที่กำลังเสีย. The Fourth Kind (2009)
That is the putrid stench of failure.(เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Like eh.. that putrid, kinda like your sweater.แบบ.. The Switch (2010)
In fact, the only thing that's settling here is the sediment at the bottom of your putrid water.ความจริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะตกลงที่นี่ คือตะกอนที่ตกอยู่ใต้น้ำที่เน่าเหม็นของคุณ ได้มั้ย Discovery (2012)
They're putrid now.แผลมันเน่าเหม็นหมดแล้ว Unholy Night (2012)
Is it true you exhume putrid spectre of decimation?จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ? Blood Brothers (2013)
Is putrid, decaying fleshคือกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อที่ย่อยสลายแล้ว FZZT (2013)
You'd rather be listening to those putrid new songs?ชอบเพลงรอบกองไฟแต๋วแหววเหรอ Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเน่าเสีย[kān naosīa] (n) EN: decomposition ; decay ; putridity  FR: décomposition [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putridity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top