ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*schindler's*

SH IH1 N D L ER0 Z   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schindler's, -schindler's-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Schindler's Voice ] I go to work the other day.วันก่อนผมไปทำงาน Schindler's List (1993)
Of schindler's list.ชินด์เลอร์ ลิสต์ Mash-Up (2009)
Schindler's list?เรื่องรายชื่อของชินด์เลอร์หรอ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
"Schindler's fist.""กำปั้นของชินเลอร์" The Internet Is Forever (2010)
- I've got Schindler's List on Blu-ray.ฉันด้วย! ฉันมีSchindler's List ที่ไม่ใช่แผ่นบลูเรย์ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Schindler's List."Schindler's List" Yes/No (2012)
I have no idea what she meant, but it reminded me of when My family ordered chinese food and sat down together For our traditional simchas torah screeningIch habe keine Ahnung, was sie meinte, aber es erinnert mich daran, wie meine Familie chinesisches Essen bestellte und sich gemeinsam hinsetzte, für unsere traditionelle glückliche Thora Filmvorführung von Schindler's Liste. Mash-Up (2009)
Did you ever see the movie Schindler's List?Kennst du den Film Schindler's List? Freaks of Nature (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHINDLER'S    SH IH1 N D L ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top