ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*minting*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: minting, -minting-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, I don't remember this badminting.จ๊ะ ไม่เห็นจำได้ว่ามีฝีกตีแบดด้วย Hotel Transylvania 2 (2015)
Yes, I don't remember this badminting.Tja, an dieses Badminting kann ich mich nicht erinnern. Hotel Transylvania 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mintingSteadily minting money.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MINTING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minting

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prägen; ausprägen | prägend; ausprägendto coin; to mint | coining; minting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋳造[ちゅうぞう, chuuzou] (n, vs, adj-no) casting; founding; minting; (P) #12,920 [Add to Longdo]
改鋳[かいちゅう, kaichuu] (n, vs) reminting; recasting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, v. t. [imp. & p. p. {Minted}; p. pr. & vb. n.
   {Minting}.] [AS. mynetian.]
   [1913 Webster]
   1. To make by stamping, as money; to coin; to make and stamp
    into money.
    [1913 Webster]
 
   2. To invent; to forge; to fabricate; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Titles . . . of such natures as may be easily
       minted.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Minting mill}, a coining press.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top